Innspurt i tvungen mekling for byggeindustrien

Publisert

Foto: BNL.

Onsdag 06. april kl 10.00 er det oppstart i tvungen mekling mellom BNL og Fellesforbundet hos Riksmekleren. Vi minner om at under meklingen har partene taushetsplikt, og det er Riksmekleren som styrer kommunikasjonen.

Søndag 3. april varslet Fellesforbundet at omlag 5415 ansatte i 256 NHO-bedrifter vil bli tatt ut i streik dersom partene ikke finner en løsning innen fristen torsdag 07. april klokken 24.00.En eventuell streik vil tidligst starte fredag 08. april, avhengig av om meklingen går på overtid.

Plassfratredelsen gjelder for organiserte arbeidstakere som er omfattet av overenskomsten for byggeindustrien, og den kan bli utvidet på et senere tidspunkt. I tillegg er det tatt ut bedrifter som har direkteavtale med Fellesforbundet.

Partene er underlagt taushetsplikt under meklingen, og kan derfor ikke uttale seg. Informasjon vil bli lagt ut på våre nettsider, og sendt til bedriftene som er bundet av Fellesoverenskomsten for byggfag.

Søknad om dispensasjon

I spesielle tilfeller kan bedriften søke om begrenset dispensasjon fra streiken. Det gjelder dersom det er fare for liv eller helse eller fare for betydelige skader på materiell. Søknad kan sendes på e-post: tariff@bnl.no

Les mer om dispensasjon fra streik

Les mer om streik og konflikt

Streikeuttak:

Brudd i meklingen - disse kan bli tatt ut i streik