Inaktive D-numre kan føre til ugyldige HMS-kort

Nyhet, HMS

Publisert

Fra og med februar 2022 blir D-numre som er eldre enn fem år automatisk satt som inaktive i Folkeregisteret. Dette kan påvirke mange HMS-kort bestilt med D-nummer.

Etter 1. september vil et HMS-kort med inaktivt D-nummer være gyldig kun i 30 dager.

Derfor bør du følge med på dine HMS-kort og reaktivere de aktuelle D-numre hos Skatteetaten.

Vår bestillingsløsning kan sende deg et e-postvarsel 14 dager før ditt eller dine ansattes D-numre blir inaktive i Folkeregisteret. Les mer om hvordan du abonnerer på e-postvarslinger her.

Slik reaktiverer du et D-nummer.

For at et D-nummer skal bli aktivt igjen, må eieren møte opp til ID-kontroll ved et skattekontor eller Servicesenter for utenlandske arbeidstakere (SUA). ID-kontroll må skje etter at D-nummeret er blitt inaktivt i Folkeregisteret og innen følgende datoer:

  • Arbeidstakere med D-nummer som blir inaktivt før 31. august 2022, må møte til ID-kontroll innen 30. september 2022.
  • Arbeidstakere med D-nummer som blir inaktivt etter 1. september 2022, må møte til ID-kontroll innen 30 dager etter inaktivering.
  • Vær oppmerksom på at time for ID-kontroll må forhåndsbestilles hos Skatteetaten.

Du kan lese mer om reaktivering av D-nummer på https://www.skatteetaten.no/deling/opplysninger/folkeregisteropplysninger/status-inaktiv/

Ta kontakt hvis du lurer på noe: