Erfaringsnotat: Risikostyring gjennom bruk av felles samhandlingsplattform på Bamble VGS

Publisert

Studien er en del av IA-programmets ambisjon om å synliggjøre prosjekteringsfasen som arena for å kunne planlegge bort HMS-utfordringer i byggefasen.

Byggenæringen har også et behov for å visualisere HMS-egenskaper i BIM(3D-tegningsmodell) – på linje med andre fag. Backe Entreprenør har tatt for seg dette og utført en studie i tidlig prosjekteringsfase. Studien handler om hvordan arbeidet med sikkerhet i prosjektering kan integreres i arbeidet med utvikling av BIM-modellen i tidligfasen for å bidra til en best mulig risikohåndtering, både under prosjekteringen og i byggefasen.  

Studien og erfaringsnotatet er finansiert av IA-programmet for bygg og anlegg.

Les rapporten her!