Enighet i byggeindustrien

Publisert

Foto: BNL.

Torsdag 7. april 2022 om kvelden kl. 23.30 ble det enighet i meklingen mellom Byggenæringens Landsforening (BNL) og Fellesforbundet om en ny overenskomst for byggeindustrien for perioden 2022-2024.

Etter krevende forhandlinger har BNL og Fellesforbundet lyktes med å komme til enighet.

- Vi er tilfredse med å ha kommet til enighet og unngått konflikt, med god hjelp av mekler Bjørn Lillebergen, sier BNLs forhandlingsleder Siri Bergh.

Årets tariffoppgjør har hatt et krevende bakteppe. Krigen i Ukraina skaper usikkerhet, og de høye strømprisene bidrar til å utfordre bedriftenes konkurranseevne. I tillegg er man i sluttfasen av pandemien.

Det er gitt et generelt tillegg på kr. 4,- per time og overenskomsten satser ble regulert. Oppgjøret er innenfor rammen av frontfaget.

Alle NHO-bedrifter som er bundet av Overenskomst for byggeindustrien vil få tilsendt epost med tariffnytt med informasjon om resultatet.

Møteboken finnes her

Uravstemning

Begge delegasjonene anbefaler det resultatet som nå er fremforhandlet. Oppgjøret går nå til uravstemning blant Fellesforbundets medlemmer. Fristen for denne er 6. mai 2022.

Medlemsbedrifter i BNL som ønsker å forkaste meklingsforslaget må gi skriftlig melding på e-post til tariff@bnl.no  innen 29. april 2022 om at forslaget ikke godtas (jf. Hovedavtalen § 3-5).