Enighet i asfaltoppgjøret

Publisert

Foto: BNL.

12. mai 2022 ble det enighet i forhandlingene mellom Fellesforbundet, Norsk Arbeidsmandsforbund og Byggenæringens Landsforening om en revidert versjon av overenskomsten for asfaltarbeid og veivedlikehold.

Etter en to dager med forhandlinger lyktes det partene å komme til enighet torsdag kveld. Overenskomst for asfaltarbeid og veivedlikehold er en av få overenskomster i NHO-systemet hvor både Norsk Arbeidsmandsforbund og Fellesforbund er parter på arbeidstakersiden og hvor Byggenæringens Landsforening forhandlet samtidig med begge motparter.

Den krevende situasjonen med krigen i Ukraina og de høye prisene skaper usikkerhet for bedriftene. I tillegg er man i sluttfasen av pandemien som har satt sine spor.

- Vi er tilfreds med å funnet en forhandlingsløsning, og har hatt en god tone underveis i forhandlingene med felles ønske om å forenkle enkelte bestemmelser i overenskomstn . Det er oppnådd gode løsninger som både arbeidsgiver- og arbeidstakersiden kan stå bak BNLs forhandlingsleder Iwona Kilanowska.

Det er gitt et generelt tillegg på kr. 4,- per time og overenskomsten satser ble regulert. Oppgjøret er innenfor rammen av frontfaget på 3,7%.

Alle bedrifter som er bundet av Overenskomst for asfaltarbeid og veivedlikehold vil få tilsendt epost med tariffnytt med informasjon om resultatet.

Protokollen finner du her.

Tariffnytt kan du lese her!

Alle tre delegasjoner anbefaler det resultatet som nå er fremforhandlet.

Fristen for vedtakelse av oppgjøret er 23.06 2022.