Digitale frokostmøter fra BNL

Nyhet

Publisert

Foto: NHO

BNL starter med digitale frokostmøter (Teams) annenhver onsdag kl. 08.15-09.00. Noter gjerne tidspunktene i kalenderen din.

Vi tar dessuten imot innspill på tema som dere mener vi bør ta opp på møtene. Planen er altså ikke hugget i sten; vi justerer etter medlemmenes behov. Som dere ser ligger det påmeldingslenke til de ulike frokostmøtene, så du må gjerne klikke på lenka og melde deg på allerede i dag.

Merk: De påmeldte vil dagen før det digitale frokostmøtet motta en Teams-lenke på e-post til det aktuelle møtet.

Dato og tema:

5. okt: Fallgruver ved oppsigelser og avskjed. Hva skal jeg passe på? (v/fagsjef HMS, adv. Anita Hegg, BNL) Meld deg på her.

19. okt: Tariffavtaler og overenskomster – aktuelt for min bedrift? (v/adv. Iselin Bauer Seeberg, BNL) Meld deg på her.

2. nov: Hvordan tolke Fellesoverenskomsten for byggfag (FOB)? (v/rådgiver Iwona Kilanowska, BNL) Meld deg på her.

16. nov: Innleie og tariff; - vil det kun bli de med tariffavtaler som kan leie inn arbeidskraft? (v/adv. Iselin Bauer Seeberg, BNL) Meld deg på her.

30. nov: Kom sunn og frisk hjem fra jobb; om IA-bransjeprogram for bygg og anlegg (v/prosjektleder Knut Aaneland, BNL) Meld deg på her.

14. des: Fast eller midlertidig ansettelser; hvilke tilknytningsformer finnes, og hvilken betydning har de ulike formene for bedriftene? Meld deg på her.

11. jan:HMS er god butikk; - hvordan forebygging av skader, hvilke plikter har bedriften, og verneombudets rolle. Meld deg på her.

25. jan:Forskjellen mellom innleie og entreprise? Hvordan unngå å komme i kategorien bemanningsbyrå? Meld deg på her.

8. feb: Reguleringssaker fra det offentlige kan være utfordrende for byggenæringen; - hvordan håndtere slike saker? Meld deg på her.

22. feb: Hvordan bli godkjent lærebedrift? Utfordringer med lærlinger? Meld deg på her.

8. mars: Enkelt å være seriøs? Hvordan jobber BNL og NHO for å hindre arbeidslivskriminalitet? Kom gjerne med innspill. Meld deg på her.

22. mars: Tillitsvalgtes rettigheter og plikter. Fallgruver, hva må bedriften passe på?Meld deg på her.

5. april: Hvordan håndtere: Sykmeldinger, ferieloven, arbeidstid og prøvetid. Meld deg på her. 

19. april: Kalkulasjon
Meld deg på her.

3. mai: Forsikring og pensjon
Meld deg på her.

24. mai: Kontraktsrett
Meld deg på her.

Til slutt minner vi om at BNLs advokater hjelper deg med alt innen arbeidsliv og tariff, og ellers hvordan håndtere vanskelige situasjoner i arbeidshverdagen? Klikk på denne lenken, og deretter på banneret Arbeidsrett for å sende spørsmål eller kommentarer til advokatene våre.