BNL søker kompetansedirektør

Publisert

Foto: Bigstock

Byggenæringens landsforening (BNL) søker en strategisk og samlende direktør som kan bidra til å definere, utvikle og realisere ambisjonene for BNLs kompetansepolitikk. Det innebærer å være pådriver for en helhetlig og effektiv kompetansepolitikk gjennom å arbeide kunnskapsbasert, løfte fram relevante problemstillinger og være en synlig aktør på feltet.

BNL har som overordnet mål å sikre kvalifisert arbeidskraft, gjennom å arbeide for at ungdom og voksne velger byggenæringen, og sørge for et utdanningssystem som er tilpasset bedriftenes behov. Kompetansepolitikken er den samlede politikken for utvikling, mobilisering og bruk av kompetanse i hele byggenæringen. BNL skal samordne, styrke og videreutvikle kompetansepolitikken, og dermed legge grunnlaget for et omstillingsdyktig og produktivt arbeidsliv.

Direktøren for kompetansepolitikk får en helt sentral rolle for hele BNL og de 14 bransjeforeningene, og vil ha tett kontakt mot NHO og utad med politikere, medlemsbedrifter og utdanningsmyndigheter. Rollen får ansvar for å delta i flere kompetansepolitiske råd og utvalg som bransjen og/eller myndighetene har initiert. Stillingen vil også ha ansvar for arbeid med seriøsitet, standardisering og andre næringspolitiske saker.

Den rette kandidaten har erfaring fra byggenæringen og kjenner bransjens behov godt, samt har forståelse og innsikt i kompetansepolitikk. Du har god politisk forståelse og evner å formulere deg godt både muntlig og skriftlig. Vi tror du også er selvgående og initiativrik, samtidig som du evner å få med deg andre.

BNL kan tilby konkurransedyktige betingelser, moderne arbeidslokaler sentralt i Oslo, og en meningsfylt arbeidshverdag med mange kompetente kollegaer.

Eventuelle spørsmål om stillingen kan rettes til Visindi ved Christian Heiberg, tlf. 992 98 574 eller Marius Malmer, tlf. 900 96 824. Søk stillingen snarest og senest 21. september 2022.