Prosjektmedarbeider innen akkord

Foto: Bigstock

Brenner du for akkord? BNL søker prosjektmedarbeider til et nyopprettet servicekontor for akkord.

I forbindelse med et to-årsprosjekt knyttet til byggenæringens ønske om å satse på akkordlønn som det foretrukne lønnssystem, søker vi en prosjektmedarbeider for nyopprettet servicekontor for akkord.

Arbeidet er tuftet på partssamarbeid og etableringen av et felles servicekontor mellom Fellesforbundet og Byggenæringens Landsforening. Ambisjonene er at et slikt kontor skal være starten på næringens revitalisering av akkordlønnssystemet – på en mer tidsriktig og tilgjengelig måte for flere. Som prosjektmedarbeider på servicekontoret vil du kunne påvirke denne satsingen. Hverdagen din vil blant annet bestå av mye kontakt med medlemsbedrifter og målemiljøene, informasjon om akkordlønnssystemet og hjelp til å bruke dette, deltakelse på samlinger der akkord er tema, datafangst i forbindelse med erfaringer knyttet til arbeid utført ved akkord.

Arbeidsoppgaver

 • Videre arbeid med etableringen av servicekontor for akkord
 • Rådgivning til brukere av akkord
 • Arbeid med kompetanseutvikling på området
 • Samarbeid med fagpersoner i Fellesforbundet
 • Informasjonsarbeid og utarbeidelse av kampanjer
 • Være en pådriver for fremtidige tiltak knyttet til modernisering og revitilarisering av akkord

Følgende kvalifikasjoner vil vektlegges:

 • Byggfaglig utdanning. Lang erfaring kan kompensere for formelt utdanningskrav
 • Kunnskap om byggenæringen og arbeid på byggeplass
 • Forståelse for akkordtariffer og/kalkulasjonssystem
 • Kunnskap om BIM, Lean og digitalisering på byggeplass
 • Erfaring med, og tro på, partssamarbeid – den norske modellen
 • Formidlingsevne - entusiasme
 • For å lykkes i rollen bør du være strukturert og selvdreven, ha god evne til å omgås ulike mennesker, være lyttende og responderende

Du vil få en spennende jobb med høy frihet og krav til styring av egen arbeidsdag med varierte og utfordrende arbeidsutgaver. Noe reiseaktivitet må påregnes.

Vi kan tilby konkurransedyktige betingelser. Kontoret er lokalisert sentralt på Majorstuen i Næringslivets Hus. Vi tilbyr en hyggelig arbeidsplass samlokalisert med tverrfaglig miljø i BNL og våre bransjer.

Ønsker du mer informasjon om stillingen kan du kontakte Siri Bergh, direktør arbeidsgiverpolitikk og HMS på tlf 480 25 101 eller siri.bergh@bnl.no.

Trykk her for mer informasjon om søknadsfrist og innsendelse av søknad.