87 prosent av søkerne til bygg- og anleggsteknikk fikk lærekontrakt i løpet av 2021

Publisert

Ved utgangen av 2021 hadde 87 prosent av søkerne som gikk ut av bygg- og anleggsteknikk fått læreplass. – Tallene er svært gode, og viser at næringen tar opplæringsansvar. De siste årene har antallet som har fått læreplass økt for hvert år, og det er gledelig å se, sier Jørgen Leegaard samfunnspolitisk direktør i BNL.

Kunnskapsdepartementet har sluppet tallene for søkere som hadde ved utgangen av fjoråret fått godkjente lærekontrakter. De viser at det er den høyeste andelen som er registret siden målingene startet i 2011. Og bygg- og anleggsteknikk ligger på topp, etterfulgt av Teknologi- og industrifag.

BNL mener det er et svært viktig signal til unge som ønsker å velge bygg- og anleggsfag at det er mange bedrifter som tar inn lærlinger.

– Dette viser at lærebedriftene tar et stort samfunnsansvar som gir unge og voksne fagutdanning, og at de arbeider bevisst med kvalitet og faglig stolthet for håndverksfagene. Lærebedrifter er derfor et kvalitetsstempel som gir forbrukerne trygghet, sier Leegaard videre.

Hovedfunn

  • 30 300 søkte læreplass i 2021
  • Innen utgangen av året hadde 78 prosent av søkerne fått lærekontrakt og startet i lære
  • 3,5 prosent av søkerne fikk opplæringskontrakt og startet som lærekandidat
  • I tillegg startet 4 prosent av søkerne fagopplæring i skole/alternativt Vg3
  • Flest søkere fikk læreplass innen bygg- og anleggsteknikk

Størst andel fikk lærekontrakt i Vestland, Troms og Finnmark og Rogaland

Det er også forskjeller mellom fylkene i hvor stor prosentandel av søkerne som fikk lærekontrakt i 2021. I Vestland, Troms og Finnmark og Rogaland dikk 83 prosent av søkerne lærekontrakt, mens 71 prosent fikk lærekontrakt i Vestfold og Telemark. Sammenlignet med 2020 har andelen søkere som har fått læreplass, økt i ni av elleve fylker. Størst økning er det i Agder, der 81 prosent fikk lærekontrakt i 2021, mot 69 prosent i 2020.