Byggenæringens Landsforening

Innhold

Webinar om plastemballasje i byggenæringen

Nyhet, Avfall

Publisert

Byggenæringen bruker mye plastemballasje. Emballering er nødvendig for å minimere skader og svinn på materialer og sikre en fuktsikker byggeprosess, men bruken av plast må optimaliseres til bruk kun der den er nødvendig. Meld deg på Grønn Punkt Norges webinar den 28. januar kl 10 - 12 om plastemballasje i byggenæringen

– Hør hva vi kan forvente oss av krav fra myndighetene i tiden som kommer og tips fra andre som jobber med reduksjon og gjenvinning av plastemballasje, sier Rannveig Ravnanger Landet, direktør for klima-, miljø- og energipolitikk i BNL.

Mange av BNLs bedrifter er medlemmer i Grønt Punkt Norge (GPN). Grønt Punkt lanserte Plastløftet for sine medlemsbedrifter i januar 2019. Siden den gang har de arrangert 9 samlinger der temaer som reduksjon av plast, design for gjenvinning og økt bruk av resirkulert plastmateriale har vært hovedfokus. GPNs mål med Plastløftet er at medlemmene skal få ny kunnskap og kunne dele erfaringer på tvers av bransjer.

Den 28. januar kl 10-12 arrangerer GPN et nytt Plastløftewebinar der byggenæringen er i fokus. Deltakerne får høre:

  • fra Miljødirektoratet hva bedrifter i Norge kan forvente seg av krav i 2021 og i årene fremover,
  • hvordan en industridesigner jobber med miljøvennlig emballasjeutvikling,
  • hvordan Løvenskiold Handel/Maxbo jobber for å få med sine vareleverandører på prinsippene i Plastløftet (reduksjon, design for gjenvinning og økt bruk av resirkulert plast),
  • om jobben Hikoki Powertools gjorde for å fjerne plast fra festemidler og hvordan entreprenøren Skanska jobber med avfallsminimering.

Arrangementet er gratis. Påmelding til webinaret finner du her.