Meld deg på webinar om forebygging av muskel- og skjelettplager

Nyhet, HMS

Publisert

Mann som borer

Arbeidstilsynet inviterer til webinar 4. oktober kl. 10, hvor vi skal dele kunnskap om faktorene som kan være årsak til muskel- og skjelettplager i bransjen, hvordan og hvilke tiltak som kan iverksettes for å fremme muskel og skjeletthelse, og hvorfor det bør gjøres.

Sykefraværsstatistikken viser at bygg- og anleggsnæringen har mer langtidssykefravær enn gjennomsnittet grunnet muskel- og skjelettdiagnoser. Konsekvensene av fraværet er store både for arbeidstakere, arbeidsgivere og samfunnet. Hva kan vi gjøre for å forebygge slike plager? 

Vi skal blant annet gå igjennom:  

  • Fakta om bransjen – hva bør dere være spesielt oppmerksomme på 
  • Arbeidstilsynets erfaringer og forventinger 
  • Krav til kartlegging og risikovurdering
  • Vibrasjon – arbeidsgivers ansvar
  • Hva kan dere gjøre selv, hva bør dere få hjelp til og hvem kan hjelpe dere 
  • Partssamarbeid og involvering av verneombudet i forebyggende arbeidsmiljøarbeid  
  • Nyttige verktøy i forebyggende arbeidsmiljøarbeid


Les mer og meld deg på her.