Vedtak om videreføring av allmenngjøring av tariffavtale for byggeplasser og nye satser

Nyhet, Lønn & Tariff, Lønnsoppgjør, Arbeidsliv

Publisert

Tariffnemnda truffet vedtak om videreføring av allmenngjøring av tariffavtale for byggeplasser i Norge, og fastsatt ny forskrift. Tariffnemndas vedtak innebærer at forskriften om delvis allmenngjøring av tariffavtale for byggeplasser i Norge videreføres med justerte lønnssatser.

Byggenæringens Landsforening har støttet en videreføring av allmenngjøring og mener at forskrift er et viktig tiltak for seriøsitet og like konkurranse vilkår i byggebransjen.

Tariffnemdas vedtak finnes her
https://www.nemndene.no/contentassets/db905790fa274a36bf9a662dcbc1c508/protokoll--vedtak---byggeplasser.pdf

Fra og med 01.07.2021, alle faglærte og ufaglærte arbeidstakere som utfører bygningsarbeid på byggeplasser vil ha krav på følgende minstesatser:

  • 4. Lønnsbestemmelser

Arbeidstakere som utfører bygningsarbeid, jf. § 2, skal minst ha en lønn per time på:

  1. a) For fagarbeider: kr 220,00
  2. b) For ufaglærte uten bransjeerfaring: kr 198,30

     For ufaglærte med minst ett års bransjeerfaring: kr 206,50

  1. c) For arbeidstakere under 18 år: kr 132,90

Med faglært arbeidstaker menes en arbeidstaker med offentlig godkjent fag- eller svennebrev eller tilsvarende kompetanse som formelt kan likestilles med fag- eller svennebrev innenfor det fagfelt arbeidstaker utfører arbeid. Ufaglært arbeidstaker har ikke fag- eller svennebrev. Forskriften gjelder ikke for lærlinger og personer på arbeidsmarkedstiltak

Vi gjør også oppmerksom på bestemmelse knyttet til utgifter til reise, kost og losji og arbeidstøy

  • 6. Utgifter til reise, kost og losji

For arbeidsoppdrag hvor overnatting utenfor hjemmet er nødvendig, skal arbeidsgiver etter nærmere avtale dekke nødvendige reiseutgifter ved arbeidsoppdragets begynnelse og slutt. Før arbeidsgiver sender arbeidstaker på oppdrag utenfor sitt hjemsted, skal det være avtalt ordninger vedrørende kost og losji. Arbeidsgiver skal som hovedregel sørge for kost og losji, men fast diettsats, betaling etter regning, e.l. kan avtales.

  • 7. Arbeidstøy

Arbeidsgiver holder nødvendig arbeidstøy og vernefottøy tilpasset årstiden og arbeidsplassen.