- Ta Smittestopp-Appen i bruk!

Nyhet, HMS

Publisert

BNL oppfordrer nå alle som jobber i bedrifter og ansatte til å laste ned den nye versjonen av Smittestopp-appen fra Folkehelseinstituttet.

Byggenæringens Landsforening (BNL) er opptatt å sørge for å holde hjulene i gang i byggenæringen samtidig som vi skal bidra til å forhindre smittespredning. – BNL oppfordrer nå alle som jobber i bedrifter og ansatte til å laste ned den nye versjonen av Smittestopp-appen fra Folkehelseinstituttet. Dette er et svært viktig verktøy som vil bidra til bedre smittesporing, sier Jon Sandnes, adm. dir. i BNL.

I dag fredag så lanserer BNL en ny bransjestandard for smittevern. I den siste utgaven så anbefaler organisasjonen bedrifter og ansatte til å ta Smittestopp-appen aktivt i bruk.

– Det er en krevende tid for mange bedrifter. Det er viktig at næringen til enhver tid følger de oppdaterte smittvernsrådende, slik bidrar vi til raskere å komme tilbake til hverdagen, sier Sandnes.

Gjennom et godt samarbeid med Folkehelseinstituttet ønsker vi nå å gå foran som en stor arbeidsintensiv næring til å anbefale tilgjengelig verktøy for å bedre muligheten for smittesporing. Derfor har vi i vår siste utgave av bransjestandard for smittevern på byggeplass oppfordret alle som jobber på byggeplassen eller som har kortere opphold på byggeplassen, til å ha den nye versjonen av Smittestopp i aktiv bruk, sier Sandnes videre.

Sandnes peker på at det er frivillig å bruke appen, så dette er kun en oppfordring og ikke et krav.

– Byggenæringen er en stor næring med over 230 000 ansatte bare i den utførende delen. Det vil få stor betydning om vi i vår næring går foran og tar denne appen i bruk mer systematisk og slå ned smittetilfeller, sier Sandnes.

Appen vil varsle deg om eventuell nærkontakt med en som har testet positivt for covid-19. Om du selv tester positivt, kan du bidra til å forebygge smittespredning ved at andre blir varslet gjennom "Smittestopp".

– Vi er veldig glade for at byggenæringen oppfordrer til bruk av appen, og går foran i å se nytten denne appen kan ha i næringslivet. Smittestopp kan åpenbart være til stor nytte i arbeidsmiljøer med mange folk og stor mobilitet. Vi håper også andre arbeidsplasser hvor mange jobber fysisk i nærheten av hverandre også vurderer dette, sier assisterende direktør i Folkehelseinstituttet Gun Peggy Knudsen.

Den nye versjonen av Smittestopp-appen skal også lanseres på andre språk i slutten av februar, noe som også gjør det enda mer tilgjengelig for byggenæringen som har et stort anslag av utenlandsk arbeidskraft.

Du kan lese mer om den nye versjonen av Smittestopp-appen her

Les BNLs bransjestandard for smittevern her: 

Under ligger det også lenke til plakat og bilde til bruk på infoskjerm til bedriftene.

Du kan lese mer om appen her: https://www.helsenorge.no/smittestopp