Smittevern på byggeplasser, hva nå?

Nyhet, HMS, Arbeidsliv

Publisert

Gjenåpningen av samfunnet betyr også at BNLs bransjestandard for smittevern heretter vil fungere som et beredskapsdokument, som kan gjøres gjeldende ved smitteutbrudd.

Lørdag 25. september 2021 kl. 16.00 ble mange av smittevernstiltakene i samfunnet lettet på, og vi har gått over i en fase som er beskrevet som "Normal hverdag med økt beredskap".

Overgangen til denne fasen får også betydning for byggeplassene. Kravene i BNLs bransjestandard for smitteverntiltak på bygg- og anleggsplasser vil heretter ikke lenger være førende. Bransjestandarden vil fremover fungere som et beredskapsdokument, som kan aktiviseres ved smitteutbrudd.

De generelle smittevernrådene som å holde seg hjemme når en er syk og ha god hoste- og håndhygiene gjelder likevel fremdeles.

Pandemien har vist betydningen av å ha smittevern som en dimensjon i HMS-arbeidet. BNL vil oppfordre bransjen til å videreføre de gode renholdsrutinene som er innført på byggeplassene. Godt renhold virker forebyggende på sykdom og smitte – i tillegg til at det bidrar til høyere trivsel. 

Ta kontakt hvis du lurer på noe: