– Den engelske virusvarianten dominerer i Grenlands-området, og økningen i smitte er størst i de yngre aldersgruppene. Sykehusene i området er allerede belastet og denne belastningen vil trolig øke. Kommunene har derfor bedt om at regjeringen innfører regionale tiltak slik at de kan få kontroll over smitten. Det gjør vi fra midnatt, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie.

Ifølge Statsforvalteren i Vestfold og Telemark ønsket alle fire kommunene regionale tiltak fastsatt av regjeringen. Mens Bamble, Porsgrunn og Siljan kommunene ønsket å ha tiltaksnivå A, ønsket Skien kommune tiltaksnivå B med tilleggstiltak justert lokalt i kommunen. Siden de fire kommunene danner et tett integrert bo- og arbeidsmarked med nær tilknytning til de seks kommunene med regionale tiltak i gamle Vestfold fylke, er anbefalingen at alle fire kommunene bør være på samme tiltaksnivå. Regjeringen har fulgt den faglige anbefalingen.

BNL anbefaler derfor at byggeplassene i kommunen drives etter rødt nivå i bransjestandarden.

Tiltakene gjelder fra midnatt, natt til 20. mars og til og med tirsdag 6. april. Det vil gjøres en ny vurdering innen tiltakene løper ut.

Regjeringen har besluttet å innføre tiltaksnivå A (særlig høyt tiltaksnivå) i følgende kommuner:

  • Bamble
  • Porsgrunn
  • Siljan
  • Skien

Les regjeringens pressemelding her: https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/innforer-strenge-regionale-tiltak-i-grenlands-omradet/id2839731/

BNL bransjestandard for smittevern på byggeplasser finnes her https://www.bnl.no/artikler/2020/retningslinjer-smittevern/

 

Her kan du lese forklaring og oversikt over kommuner på rødt nivå  https://www.bnl.no/artikler/2021/ny-revisjon-bransjestandard-mars/