Byggenæringens Landsforening

Innhold

55 millioner til kompetansetiltak i bransjeprogrammene

Nyhet, Utdanning

Publisert

Kompetanse Norge lyser utlyser 55 mill. kr til kompetansetiltak i ti bransjeprogrammer derav 9 mill. til kompetanseutviklingstilbud i industrien og byggenæringen og 5 mill. til kompetanseutviklings-tilbud i anleggsbransjen. – Dette vil være et viktig verktøy for å sikre konkurransekraften i bygge- og anleggsnæringen, sier Jørgen Leegaard, samfunnspolitisk direktør i BNL.

Søknadsfrist for alle bransjeprogrammene er 8. april.

- Det kan søkes om tilskudd til utvikling og utprøving av nye fagskolemoduler av ulikt omfang for industrien og byggenæring. I denne utlysningen prioriteres tilbud som styrker digital kompetanse og kompetanse som er nødvendig for det grønne skiftet/bærekraft, særlig i produksjon, sier Jørgen Leegaard videre. Videre kan det søkes om tilbud direkte rettet mot anleggsbransjen.

Bransjeprogrammene er trepartssamarbeid, der staten og partene i arbeidslivet samarbeider om å øke deltakelsen i kompetanseutvikling i de bransjene som inngår i bransjeprogrammet. Målet er at ansatte, permitterte og ledige i bransjene får tilgang på nødvendig og relevant kompetanseutvikling for å mestre omstilling og bli stående i arbeid.

- Byggenæringen har et stort behov for å videreutvikle sin kompetanse. Det er flott at det vektlegges å styrke den digitale kompetansen og kompetanse som er nødvendige for det grønne skriftet, sier han.

Bransjeprogrammene har i 2020 bidratt til at mange som mistet jobben som følge av koronapandemien kunne bruke tiden til å få nødvendig kompetansepåfyll.

- Byggenæringen har gjennom pandemien klart å holde hjulene i gang, men det har også synliggjort hvor sårbare vi er når det gjelder behovet for arbeidskraft. Byggenæringen har stort behov for relevant kompetanse, som kan ruste oss for omstilling som går i både en grønn og digital retning. Vi håper mange bedrifter benytter denne muligheten, avslutter Leegaard.

Les mer om tilskudd til kompetanseutvikling i anleggsbransjen her:Les mer om tilskudd til kompetanseutvikling i industri og byggenæringen her: 

Fakta om bransjeprogram:

  • Bransjeprogram er en viktig del av regjeringens Utdanningsløft, som er en satsing på kompetansetiltak og større kapasitet i utdanningene på alle nivå.
  • Bransjeprogrammene er et spleiselag hvor staten betaler for at det utvikles og drives relevante tilbud i videregående opplæring, fagskoler, høyskoler, universiteter eller andre typer kompetanseutvikling.
  • Bedriftene og den enkelte ansatte investerer sin tid.
  • Det er arbeidsgiver- og arbeidstakerorganisasjonene som sammen definerer hvilke utdanninger og opplæringer som er relevante i sine bransjer.
  • Kompetansetilbudene er korte og fleksible slik at de kan tas av personer i jobb.