Byggenæringens Landsforening

Innhold

Webinar om nytt innovasjonsprogram for BAE- næringen – 10. mars

Nyhet, Innovasjon og forskning

Publisert

Forskningsrådet lyser ut 50 millioner kroner til samarbeidsprosjekter i bygg, anleggs- og eiendomsnæringen. Det inviteres til et webinar 10. mars hvor dette er tema.

Webinar om nytt innovasjonsprogram

10. mar 2021Kl. 09:00–12:00
Webinar
Gratis
Påmeldingsfrist

50 millioner kroner til gode prosjekter

Forskningsrådet lyser ut 50 millioner kroner til samarbeidsprosjekter i bygg, anleggs- og eiendomsnæringen.

Målet er utvikle ny kunnskap for bærekraftig verdiskaping, omstilling og økt konkurransekraft. Prosjektene skal stimulere og støtte samarbeid mellom forskningsmiljøer og virksomheter i bygg-, anlegg- og eiendomsnæringen.

Se utlysningen fra Forskningsrådet >>

Søknadsfristen er 12. mai.

PROGRAM

 • Velkommen ved Jon Sandnes, adm. dir BNL og leder BAE-rådet
 • Presentasjon av programutlysningen ved Svein Erik Moen, seniorrådgiver Forskningsrådet
 • Samarbeid for gode prosjekter ved Egil Skavang, adm.dir Arkitektbedriftene
 • Et utvalg forskningsorganisasjoner presenterer seg (ordstyrer Egil Skavang)
  • Sintef ved Hanne Rønneberg
  • NGI ved Guro Grønberg
  • NMBU ved Tor Kristian Stevik
  • BI ved Lena Bygballe
  • UiA ved Bo Terje Kalsaas
  • OsloMet ved Carl Christian Thodesen
  • NTNU ved Ole Jonny Klakegg
  • Øvrige forskningsorganisasjoner – hvordan komme i kontakt v/ Egil Skavang
 • Spørsmål og svar
 • Oppsummering ved John Vigrestad, avdelingsdirektør Forskningsrådet

Webinaret er gratis og åpent for alle som melder seg på. Lenke til webinaret sendes ut senest dagen før webinaret. Frist for påmelding er mandag 8. mars.

Du kan lese mer her:

Om arrangøren - BAE-rådet

Bransjerådet for bygg, anlegg og eiendom (BAE-rådet) består av følgende åtte organisasjoner:

 • Arkitektbedriftene i Norge
 • Byggenæringens Landsforening (BNL)
 • Maskinentreprenørenes Forbund (MEF)
 • Nelfo
 • Norges Bygg- og Eiendomsforening (NBEF)
 • Norsk Eiendom
 • Rådgivende Ingeniørers Forening (RIF)
 • Virke Byggenæringen

I retningslinjer for BAE-rådet heter det at rådet er felles kontaktpunkt for myndighetene og kan fronte saker med felles interesse. Økt innsats for forskning, innovasjon og pilotering er ett slikt felles interesseområde.