Mellomoppgjøret 2021: Nye satser i overenskomst for asfalt og veivedlikehold

Nyhet, Lønn & Tariff, Lønnsoppgjør

Publisert

I forbindelse med mellomoppgjøret 2021 forhandlet Fellesforbundet, Norsk Arbeidsmandforbund og Byggenæringens Landsforening 10 mai om innregulering av satser for overenskomsten for asfalt og veivedlikehold.

Her er protokollen og tariffnytt som er sendt ut til bedrifter som er bundet av overenskomsten for asfalt og veivedlikehold.

Lokale forhandlinger
Bedriftene innenfor byggfag kan dermed gå i gang med de lokale forhandlingene. Vi minner om at man også i år forhandler lokalt på grunnlag av den enkelte bedrifts økonomiske virkelighet.