Byggenæringens Landsforening

Innhold

Lørenskog innfører strengere smitteverntiltak på byggeplassene

Nyhet, HMS

Publisert

Lørenskog vedtok strengere smittevernstiltak for byggeplassene mandag 12. april 2021.

Lørenskog vedtok på et hastemøte mandag å innføre enda strengere smitteverntiltak på byggeplassene i kommunen som innebærer blant annet at BNLs bransjestandard om smittevern skal følges på byggeplasser. Anbefalinger i standarden gjelder som påbud i forskriftens virketid.

Det har vært flere smitteutbrudd på byggeplasser på  Lørenskog den siste tiden. Lørenskog er en av de 20 kommunene som må fortsette med tiltaksnivå A til 25. april.

Den nye forskriften innebærer blant annet at arbeidsgiver skal sikre at det er minst to meters avstand til andre personer på byggeplassen. Ved levering av varer skal avstandskravene overholdes også til personell som leverer varene. Når det er fare for at avstandskravet ikke kan følges, skal det brukes munnbind eller støvmaske, heter det i de nye tiltakene. I tillegg skal antallet personer som er til stede på byggeplassen begrenses til det antall personer som er helt nødvendig for driften.

Forsettlig eller grovt uaktsom overtredelse av bestemmelser i forskriften kan straffes med bøter eller fengsel i inntil seks måneder. Du kan lese hele forskriften her