Kompensasjonsordningen omfatter lærlinger

Publisert

Regjeringen la i dag frem nye kompensasjonsordninger som også omfatter lærlinger. Vi har oppdatert arbinn-sidene slik at BNLs medlemsbedrifter får oppdatert informasjon.

Kort oppsummert:

  • Særreglene for lærlinger videreføres slik at lærlinger som fortsatt er i ordningen vil kunne motta dagpenger ut februar 2022.
  • Ordningen med dagpenger til lærlinger åpnes for nye tilfeller.

Vi presiserer også overfor myndighetene at lønnskompensasjonsordningen også må inkludere lærlinger.

Les mer i Arbinn.