Webinar om IA-programmet for bygg og anlegg

Nyhet, HMS

Publisert

IA-programmet for bygg og anlegg er i god gjenge til tross for visse koronabegrensninger. Det meste foregår digitalt, og litt før påske ble det arrangert et webinar for deltagende bedrifter og andre interesserte.

Webinaret er tilgjengelig for alle, og kan lastes ned via denne lenken

Det ble registret ca. 90 deltakere som fulgte webinaret.

Hensikten med webinaret var å presentere/vekke interessen for programmet på et overordnet nivå, og så å dukke ned i enkelte av prosjektene som pågår. Programmet består av 3 deler:

  • Sikkerhet, Helse og Arbeidsmiljø i prosjekteringsfasen. Her arbeider vi med å få etablert fire ulike utviklingsprosjekter
  • Forbedringer i fysisk/kjemisk arbeidsmiljø på byggeplassen. En rekke interessante hjelpemidler er under utprøving, f. eks. en malerobot som vist på figuren
  • Psykososialt og organisatoriske forhold på arbeidsplassen. Den vanskeligste delen, men like fullt relevant for sykefravær og frafall

- Det er et 20-talls bedrifter som pr i dag deltar aktivt, men det er plass til flere dersom noen ønsker enten å kaste seg på ett av de eksisterende prosjektene, eller har innspill om nye aktiviteter som kan fremme et godt arbeidsmiljø, sier prosjektleder Gudmund Engen.

Prosjektgruppa består i tillegg av Marita Nordskog (NAV Arbeidslivssenter, Vestviken) og Knut Aaneland (Multiconsult).

Ta gjerne kontakt hvis du lurer på noe.
  • Gudmund Engen
  • Ansvarlig for økonomi/finansiering i IA-bransjeprogrammet i bygg og anlegg. Kontaktperson fysisk/kjemisk arbeidsmiljø.
  • gudmund.engen@bnl.no
  • 91137207