IA-programmet for bygg og anlegg deltar på Bygg Reis Deg

Nyhet, HMS

Publisert

IA-programmet IA-bygg og anlegg deltar på Bygg Reis Deg 20.-23. oktober. Flere prosjekter og aktiviteter blir presentert blant annet arbeid knyttet til vibrasjonsskader.

Er du interessert i HMS-arbeid i byggenæringen? IA-programmet for bygg og anlegg er til stede på Bygg Reis Deg 20. - 23. oktober.  – Stikk gjerne innom å få kunnskap om våre aktiviteter og prosjekter, oppfordrer prosjektleder Gudmund Engen.

IA-programmet bygg og anlegg er et av syv bransjeprogrammer under IA-avtalen 2019-2022. Formålet med bransjeprogrammet er å mobilisere partene på bransjenivå til i fellesskap å dokumentere og ta fatt i felles erkjente utfordringer. Det er Byggenæringens Landsforening (BNL), sammen med Fellesforbundet og Norsk Arbeidsmandsforbund (NAF), som har ansvar for å gjennomføre bransjeprogrammet.

– Programmet skal jobbe med forbedringsprosjekter på sikkerhet, helse og arbeidsmiljø i bygg og anlegg, og målsettingen er å redusere sykefravær og frafall med ti prosent sammenlignet med 2018, sier Gudmund Engen, som er prosjektleder for programmet.

Engen forteller at programmet har betydelige midler til disposisjon og som kan tildeles gode HMS-ideer og prosjekter etter søknad. IA-BA jobber særlig med tre innsatsområder: Sikkerhet i prosjekteringsfasen, fysisk kjemisk arbeidsmiljø og psykososialt/organisatorisk arbeidsmiljø.

Bransjeprogrammet deltar på Bygg Reis Deg. 

– Vi ønsker å fortelle publikum om våre aktiviteter og prosjekter slik at de kan lære og eventuelt delta. Samtidig ønsker vi konkrete innspill til nye og støtteverdige prosjektforslag, sier Engen.

Engen peker på viktigheten av at det blir produsert resultater som kan nå ut til så mange bedrifter som mulig, og at de kan dra nytte av dem

– Det handler ikke bare om de store som har egne HMS-avdelinger, men også de små og mellomstore bedriftene. Vi ser på Bygg Reis Deg som en god mulighet til å møte aktørene i bransjen ansikt til ansikt, sier han.

Et av prosjektene som blir presentert på Bygg Reis deg er det pågående hovedprosjekt som utføres av en norsk-svensk prosjektgruppe anført av Stami om vibrasjonsskader.

– Det er god dokumentasjon på at arbeidstakere som benytter verktøy med høyt vibrasjonsnivå har betydelig økt risiko for å pådra seg plager med hender/fingre og sykdom forenlig med yrkessykdommen hånd-arm vibrasjonssyndrom (HAVS).

I Sverige er vibrasjonsskader den vanligste årsaken til skadeutbetalinger fra forsikringsselskapet AFA.

– Prosjektet går ut på, i tillegg til kunnskapsoppbygging, å utvikle en effektiv dempermekanisme som kan redusere vibrasjonene til et akseptabelt nivå. Teknologien skal kunne overføres til mange andre typer vibrerende verktøy, sier Engen.

Hvem kan søke, og hvordan går man frem?

– Alle bedrifter eller organisasjoner innen bygg og anlegg kan søke, så lenge tiltakene er i tråd med målene i programmet. For å få støtte er det en forutsetning at resultatene blir dokumentert og at de kan deles fritt med alle interesserte i bransjen, sier Engen. Han påpeker at forbedringsprosjektene skal heve kunnskapsbasen på generell basis, ikke bare i den enkelte bedriften.

– Bred deltakelse fra arbeidsgiver, arbeidstaker, bedriftshelsetjeneste, tillitsmannsapparat og vernetjenesten vil alltid styrke en prosjektsøknad, sier han.

Personer og bedrifter som ønsker å søke må ta direkte kontakt med programledelsen i IA-programmet bygg og anlegg. Se kontaktpersoner nederst i saken.

– Vi håper at mange vil se nytte av å komme innom. Dere finner oss på stand i Hall D, D04-23 avslutter han.

Program:

Onsdag 20/10        kl. 1530 - 1555, konferanserom hall A – «Eksternt skjelett»

Torsdag 21/10        kl. 1430 - 1455, Hovedscenen hall A – «Vibrasjonsdemping»

Fredag  22/10        kl. 1700 - 1725, Hovedscenen i hall A – «Vaske/malerobot»

Lørdag 23/10         kl. 1230 - 1255, Hovedscenen i hall A – «Bygg Rygg»

 

Drop-in workshops i møterom Q3/Hall D
«Verneombudets rolle i sikkerhetsarbeidet» Påmelding skjer på standen vår:

 

Onsdag 20. Kl. 11:00 til 12:00 og kl. 15:00 til 16:00

Torsdag 21. Kl. 14:00 til 15:00 og kl. 17:00 til 18:00

Fredag 22. Kl. 11:00 til 12:00 og kl. 15:00 til 16:00 

Lørdag 23. Kl. 11:00 til 12:00 og kl. 15:00 til 16:00

 

Les mer om IA-programmet her

Ta kontakt hvis du lurer på noe:
  • Gudmund Engen
  • Ansvarlig for økonomi/finansiering i IA-bransjeprogrammet i bygg og anlegg. Kontaktperson fysisk/kjemisk arbeidsmiljø.
  • gudmund.engen@bnl.no
  • 91137207