Gult nivå på byggeplass

Nyhet, HMS

Publisert

Oslo fortsetter forsiktig gjenåpning. Kommunen har foreløpig ikke tatt standpunkt til opphevelse eller endringer i forskrift for byggeplasser.

Det samlede tiltaksnivå i Oslo tilsier likevel at BNL anbefaler at byggeplassene kan drives på gult nivå iht til bransjestandarden. Vi gjør samtidig oppmerksom at gjeldende Forskrift om smitteverntiltak på byggeplasser i Oslo kommune har noen viktige tilføyelser rundt avstand, testing samt vakthold og kontrollrunder. Se informasjon på kommunenes sider.

Arbeidsgiver er ellers til enhver tid ansvarlig for å vurdere smitterisiko konkret og innføre de tiltakene som er nødvendig.

Det er ellers per dags dato ingen kommuner med tiltaksnivå A (oversikt over alle lokale tiltak finnes her https://arbinn.nho.no/korona-aktuelt-innhold/artikler/korona-oversikt-over-lokale-forskrifter/ ). Det betyr at slik smittesituasjonen er nå, kan byggeplassene i hele landet drives etter gult nivå i standarden. Vi minner om at smittesituasjonen kan endres raskt, og det er viktig å følge med både nasjonale og kommunale anbefalinger og vedtak.

Bransjestandard finner du her https://www.bnl.no/artikler/2020/retningslinjer-smittevern/