Byggenæringens Landsforening

Innhold

Regjeringen viderefører innreiserestriksjonene til 28. februar: Kritisk for deler av byggenæringen

Nyhet, Arbeidsliv

Publisert

– Vi forstår behovet for å ha kontroll og begrense smitten så mye som mulig, men hadde håpet for at regjeringen la opp til unntak for grensependlere. Situasjonen er kritisk for mange bedrifter, sier Jon Sandnes, adm. dir. i BNL.

Regjeringen innførte de strengeste innreisereglene siden nedstengningen i mars  den 29. januar. Disse reglene blir nå videreført frem til 28. februar. Det betyr at utenlandske arbeidstakere fortsatt ikke kan komme inn i landet.

– Byggenæringen har mange utenlandske arbeidstakere. Vi har vært i dialog med regjeringen og har vært tydelig på hvilke konsekvenser en videreføring av nedstengingen får for mange av våre bedrifter. Vi er skuffet over at regjeringen ikke har sett på løsninger for å gi unntak for grensependlerne fra innreiseforbudet, sier Sandnes videre.

Svenske grensependlere har under pandemien vært underlagt et strengt testregime med testing hver 7. dag og med karantene på fritiden. Risikoen for smittespredning fra denne gruppen må derfor antas å være svært liten da de arbeider og jobber i samme arbeidsmarked.

– Vi antar at opp mot 30000 svenske arbeidstakere er dagpendlere og ukependlere i byggenæringen. Mange av disse har i årevis krysset grensen for å komme på arbeid, sier han.

Frem til nå har mange bedrifter løst de stengte grensene med å tilby arbeidspendlerne å bli i Norge.

– Mange pendlere har ønsket det, men mange har også valgt å dra tilbake til Sverige på grunn av forpliktelsene sine der. Bedriftene frykter at de vil miste medarbeiderne sine, dersom nedstengningen fortsetter. Flere bedrifter har allerede meldt at de har fått problemer med å bemanne pågående prosjekter og noen bedrifter har også måtte stenge ned.

Det er en stor utfordring for den enkelte ansatte at de ikke har rett til noen økonomiske støtteordninger. Fraværet er gyldig, men gir ikke krav på lønn. Noen bedrifter har imidlertid valgt å permittere selv om permitteringsgrunnlaget i utgangspunktet ikke dekker slike tilfeller. Dersom permitteringsgrunnlaget skulle bli endret, er det helt avgjørende at arbeidsgiverperioden blir redusert til 2 dager.

Det jobbes nå med å få på plass mulighet for unntak som gjelder bedrifter med såkalt næringskritisk personell. Denne sikkerhetsventilen vil kunne være i bruk fra rundt 20. februar.

Regjeringen strammer også inn praksisen for karantenehotell. Hovedregelen er at alle som ikke har et egnet sted å oppholde seg, skal på karantenehotell. Utenlandske arbeidere kan gjennomføre karantenen på et egnet sted som arbeidsgiver stiller til rådighet. Justisminister Monica Meland viste til på pressekonferansen tilsyn som Arbeidstilsynet har gjort, har vist at det i for mange tilfeller ikke fungerer i henhold til reglene. Derfor jobbes det med å innføre en ordning hvor innkvartering som arbeidsgiver sørger for, må være forhåndsgodkjent før det kan tas i bruk.