Etterregistering av vaksine i SYSVAK

Nyhet, HMS

Publisert

Det åpnes nå for å etterregistrere koronavaksiner som er tatt i utlandet i SYSVAK. Det er en forutsetning at vaksinene er godkjente av det europeiske legemiddelbyrået, og at personen som har blitt vaksinert har norsk fødselsnummer eller d-nummer.

– Mange som har tatt koronavaksine i utlandet, vil nå kunne få etterregistrert vaksinen, få grønt koronasertifikat og dermed få unntak fra eller forkortet innreisekarantene, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie.

Er man fullvaksinert med en vaksine som er godkjent av det europeiske legemiddelbyrået (EMA) vil man dermed slippe innreisekarantene.

Les mer om dette på regjeringens nettsider her

Fortsatt innreiseforbud for de fleste utlendinger
BNL minner om at denne endringen har foreløpig ikke betydning for innreisereglene. Det er fortsatt innreiseforbud for de fleste utledningene. Det er kun utledninger som er bosatt i Norge, dagpendlere fra Sverige og Finland, utledningene som har kritiske samfunnsfunksjoner og personer som har fått tillatelse etter søknad til Sjøfartsdirektoratet som kan komme inn. Det er ellers ikke innreiseforbud for personer som er bosatt i gule land og områder: https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/fakta/reiserad-knyttet-til-nytt-koronavirus-coronavirus/