Byggenæringens Landsforening

Innhold

Et år med pandemi tærer på bedriftene

Nyhet, HMS, Tall og fakta, Arbeidsliv

Publisert

NHOs syttende medlemsundersøkelse om koronakrisen kommer ett år etter den første. For byggenæringen er det færre kanselleringer av ordre enn i februar, men det er fortsatt en av fire bedrifter som har lavere ordretilgang i år enn på samme tidspunkt i fjor. Men pandemien rammer svært ulikt.

– Pandemien har vart i et helt år. Byggenæringen har klart å holde hjulene i gang gjennom denne pandemien. Pandemien har imidlertid rammet svært ulikt, sier Jon Sandnes, adm.dir. i BNL.

Sandnes beskriver en dramatisk situasjon da Norge stengte ned for et år siden.

– Vi fikk mange spørsmål om byggeplassene skulle stenge ned. Det skulle de ikke, men vi måtte sørge for å ha et godt smittevern på plass. Derfor lagde BNL raskt en smittevernsveileder. Den er blitt revidert et titalls ganger, og er blitt bransjestandard. Det var også akutt tørke blant annet i enkelte markeder de første månedene, men dette rettet seg, sier han videre.

Sandnes peker på at til tross for at byggenæringen har klart seg bra sammenlignet med andre næringer som blant annet reiseliv og transport, er pandemien fortsatt ikke over, og det er en del usikkerhet knyttet til dette.

– Tallene de siste månedene har vært relativt stabile. I mars så svarer blant annet 15 prosent av bedriftene at de har permittert ansatte helt eller delvis og 9 prosent har sagt opp ansatte. 38 prosent svarer at de har fått omsetningen sin redusert, sier han.

– Byggenæringen er halen på pandemien. Høy smitte i samfunnet og nye virusvariasjoner betyr mer inngripende tiltak i hele samfunnet. Dette påvirker også vår næring i aller høyeste grad i form av blant annet strenge smittevernregler og stengte grenser. Stengte grenser er utfordrende for bedrifter som har utenlandsk arbeidskraft, avslutter han.

Noen funn i undersøkelsen:

  • 42 prosent har lavere ordrereserve nå sammenliknet med samme måned i fjor
  • 38 prosent har hatt omsetningssvikt sammenlignet med samme situasjon i fjor
  • 33 prosent har opplevd lavere etterspørsel eller kanselleringer av ordre som følge av koronaviruset
  • 15 prosent har permittert
  • 10 prosent svarer at de opplever likviditetsproblemer
  • 9 prosent har sagt opp
  • 7 prosent frykter at de vil gå konkurs

Se BNLs koronaundersøkelsen - utvikling fra måned til måned

Se flere nøkkeltall for norsk næringsliv her