Bygg Rygg – et forebyggende og helsefremmende tiltak for bygg- og anleggsbransjen

IA- programmet for bygg- og anlegg sitt digitale informasjonsmøte ble gjennomført 9.november med stor oppslutning.

Målgruppen var bedrifter som ønsker å delta i prosjektet BYGG RYGG og jobbe med forebyggende tiltak for muskel- og skjelettplager i sine virksomheter.

Det er en spesiell oppfordring til små- og mellomstore bedrifter som nødvendigvis ikke har et stort støtteapparat og verktøy til å håndtere muskel- og skjelettplager, til å delta i prosjektet.

Bygg Rygg har som hensikt å forebygge konsekvensene av muskel- og skjelettplager, både for den enkelte som opplever plagene og for arbeidsplassen.

Arbeidsgiver har ansvar for å tilrettelegge for arbeidstakere så langt det er mulig. Med tanke på at mange muskel – og skjelettplager ikke er synlige, vil medvirkning fra den ansatte gi større mulighet for å finne gode løsninger på arbeidsplassen. Det handler da om å gi den enkelte medarbeider kunnskap og trygghet til å ta gode helsevalg, og om hvordan arbeidsplassen tar imot og ivaretar medarbeidere når ting er utfordrende. Bygg Rygg har fokus på både individ og system for å forebygge og håndtere muskel- og skjelettplager.

Lurer du på noe? Kontakt: Marita Nordskog på 91397063 og marita.nordskog@nav.no

Se video fra arrangementet her