BNLs viktigste saker i valgkampen

Nyhet

Publisert

– BNL bygger våre saker på NHOs veikart for fremtidens næringsliv, og vi har prioritert noen hovedtemaer som vi mener vil være viktig for byggenæringen fremover. Disse er klima, kompetanse, fremtidens arbeidsliv, bo- og infrastruktur, samt smarte samfunn, sier Jørgen Leegaard, samfunnspolitisk direktør i BNL.

BNL mål er å sørge for at vi har et konkurransedyktig, bærekraftig og seriøst arbeidsliv - og i det ligger det også at byggenæringen er for å nå klimamålene.

– Næringen skal ta vår del av samfunnsansvaret og bidra til å redusere klimagassutslipp. Vi vil samarbeide med myndigheter og bedrifter om dette, og det må lønne seg å velge grønne løsninger, sier Leegaard videre.

BNL mener vi trenger politikere som bygger opp under at vi må opprettholde aktivitet og verdiskapingen i hele Norge basert på nettopp klima- og miljøvennlige løsninger.

– Politikere må derfor anerkjenne og satse på vår rolle både som jobbskaper og som bidrar til verdiskaping i hele landet, sier Leegaard.

Byggenæringen har et stort kompetansebehov.

– Et viktig mål for byggenæringen er å sørge for at vi har tilstrekkelig god fagkompetanse. Flere ungdom må velge våre fag og vi må få et større mangfold inn i næringen, sier Leegaard videre.

Videre er trekker Leegaard frem at fremtidens arbeidsliv må også være et serøst arbeidsliv.

– Politikerne må tilrettelegge for sunn konkurranse på like vilkår hvor seriøse bedrifter må være foretrukne.

Leegaard trekker frem tiltak som for eksempel å etablere LilleDoffin etter modell fra NHO og BNL for å sikre at tilbud under terskelverdi kommer ut i markedet og som vil være et godt verktøy for deltakelse for mindre håndverksbedrifter.  

– Samtidig har BNL akkurat blitt enige med Fellesforbundet om innspill til en Norgesmodell for byggenæringen, sier han. (se egen sak)

BNL mener at digitalisering er verktøyet for å utvikle en seriøs, grønnere og mer sirkulær byggenæringen.

– Vi trenger politikere på laget som vil samarbeide og tilrettelegge for gode rammevilkår for å bli grønnere, mer lønnsom og at det skal lønne seg å være seriøs, avslutter han.

 

BNLs fem hovedtemaer i valgkampen