BNL fortsetter arbeidet med forslagene fra Digitalt Veikart 2.0

Publisert

BNL leverte før jul rapporten Digitalt Veikart 2.0 som retter seg mot lederne i byggenæringen.  - Nå tar vi forslagene og rådene videre. For BNL er det viktig at arbeidet ikke stopper opp, og at forslagene omsettes til praksis, sier Jon Karlsen, som leder digitaliseringsarbeidet i BNL.

Rapporten Digitalt Veikart 2.0 inneholder råd til bedriftene om digitalisering og innspill til hva som må på plass av felles "infrastruktur" for å virkelig kunne digitalisere en hel næring sammen.

- Digitalisering er helt nødvendig skal vi kunne oppfylle samfunnsoppdraget vår store næring har med å utvikle og bygge bærekraftige bygg og anlegg, sier Jon Karlsen.

Bransjene i BNL har etablert en styringsgruppe og en prosjektgruppe for å videreføre arbeidet. Den nærmeste tiden rulles det ut bransjevise seminarer for å diskutere rådene i det digitale veikartet og prioritering av felleskomponenter.

Det arbeides også med å få etablert et nasjonalt råd for digitalisering i byggenæringen, med et sekretariat som kan koordinere og samle alle aktørene.

– I Digitalt Veikart 2.0 er det pekt på felles standarder, systemer og løsninger som kan bidra til effektiv digitalisering. Det er nå dialog med myndighetene om etablering av et råd som kan ta arbeidet videre. Det er svært viktig å få dette på plass for å komme videre med å etablere nødvendige felleskomponenter i næringen, sier Karlsen.

En av felleskomponentene det arbeides spesielt med er produktdatamaler (PDTer). Standardiserte produktdatamaler definerer egenskaper for produkter som brukes i bygg og sørger for at informasjonen er "maskinlesbar". Det jobbes nå med å få opp en organisasjon for utarbeidelse, forvaltning og distribusjon av produktdatamalene.

– Dette er helt nødvendig skal vi klare å få maskinlesbare, entydige egenskaper på produktene som brukes i bygg og som grunnlag for en digital tvilling, sier Karlsen.