- Svært beklagelig avlysning

Nyhet, Samferdsel

Publisert

Bane NOR avlyser konkurransen som gjelder teknisk hovedplan og kommunedelplan med konsekvensutredning for nytt dobbeltspor i tunnel fra Oslo S til Lysaker. – Dette er svært beklagelig, og vil bremse farten med å få på plass et dobbeltspor under Oslo, noe som er helt avgjørende for å sørge for gode bo- og arbeidsmarkedsregioner, sier Jon Sandnes, adm. dir i BNL.

Sandnes mener videre at det er tankevekkende at Bane NOR avlyser kontrakten til tross for at det allerede er satt av 150 millioner kroner til planlegging i statsbudsjettet for 2021. 

– BNL har gjennom flere år jobbet for denne utbyggingen. Prosjektet er svært viktig for at vi skal få full effekt av Intercity-utbyggingen. Oslo er pekt på som flaskehalsen for jernbanetrafikken. Oppstart på dette prosjektet er allerede langt på overtid. Dette er et stort tilbakesteg for alle de ukentlige pendlerne i regionen, sier Sandnes videre.

Sandnes mener at da det endelig kom penger i statsbudsjettet for 2021 til planleggingen av dette formålet, er det svært kritikkverdig at dette nå blir stanset.

– Næringen har lenge påpekt betydningen av forutsigbarhet og at forutsigbarhet bygger kompetanse noe som vi er helt avhengig av for å holde hjulene i gang, sier Sandnes.

Samferdselsminister Knut Arild Hareide varslet mandag kveld en samtale med både Jernbanedirektoratet og Bane NOR for å få klarhet i saken om avlysningen av rådgiverkonkurransen for Oslotunnelen.

– Vi kan ikke akseptere at Bane Nor og Jernbanedirektoratet ikke klarer å komme til en avtale, og vi forventer at samferdselsministeren nå rydder opp i dette, sier han.