Byggenæringens Landsforening

Innhold

– Flere bruker Smittestopp-appen

Nyhet, HMS

Publisert

I BNLs siste utgave av bransjestandard for smittevern på byggeplass, anbefales nedlastning av Smittestopp-appen til Folkehelseinstituttet. – Det er gledelig å se at FHIs statistikk viser en økning i antall som har tatt appen i bruk, sier Jon Sandnes, adm. dir. i BNL.

– Smittesituasjonen rundt om i landet har satt flere kommuner på tiltaksnivå A. Dette har ført til at mange byggeplasser nå må innføre smitteverntiltak på rødt nivå i henhold til byggenæringens smittevernstandard for byggeplasser hvor det også anbefales å ta smittestopp-appen aktivt i bruk..

Bakgrunnen for anbefalingen av smittestopp-appen var at BNL inngikk et samarbeid med FHI om å få ansatte og bedrifter i byggenæringen som er en arbeidsintensiv næring til å gå foran i februar.

– VI har fått svært positiv respons fra mange medlemsbedrifter som har lastet ned og tatt appen i bruk. Tallene fra FHI viser også en positiv vekst i antall nedlastninger. Dette er bra, og kan bidra til å forebygge videre smittespredning, sier Sandnes videre.

Sandnes peker på at det er viktig at vi bruker alle tilgjengelig verktøy for å bedre muligheten for smittesporing. – Jeg anbefaler på det sterkeste å ta appen i bruk. Det finnes flere eksempler på at appen har bidratt til å forhindre videre smittespredning, sier Sandnes.

– Vi setter stor pris på at byggenæringen tar smittevern på alvor, at Smittestopp er lagt inn i veilederen, og at vi håper mange av nedlastingene i det siste kan skyldes dette, sier Gun Peggy Knudsen assisterende direktør i FHI.

Appen kommer i ny versjon onsdag 24. med språkene arabisk, litauisk, tigrinja og urdu i tillegg til norsk, engelsk, polsk og somalisk, og med oppdaterte nøkkeltall på koronasituasjonen i Norge.

Byggenæringen har nå i stor grad klart å holde hjulene i gang under denne pandemien i et drøyt år.

– Vårt inntrykk er at de aller fleste bedriftene gjør en god innsats for å forhindre smittespredning på byggeplasser. Nye virusvarianter er imidlertid enda mer krevende, og krever høyere guard hos alle. Jeg vil rette en stor takk til alle bedrifter og ansatte på byggeplasser rundt om i Norge som arbeider under krevende smittevernregimer, avslutter Sandnes.

Se statistikken her: https://www.fhi.no/om/smittestopp/nokkeltall-fra-smittestopp/

Les mer om Smittestopp-appen her: https://www.fhi.no/om/smittestopp/