Byggenæringens Landsforening

Innhold

Krisepakke: – Viktig med vedlikeholdsprosjekter for å holde hjulene i gang

Nyhet, Politikk

Publisert

Byggenæringen er Norges største distriktsnæringen og er en stor motor for å holde sysselsettingen i gang i hele landet. I dagens krisepakke bevilges det 1 mrd. til nye samferdselsprosjekter og mer penger til kommunalt vedlikehold. – Det er en begynnelse som må følges styrkes i neste runde, sier Jon Sandnes adm. dir i BNL.

Det er viktig at oppdragene utformes slik at små og mellomstore bedrifter kan konkurrere om jobbene og at de kommer raskt ut i markedet, sier han videre.

Husbanken har utvidet lånerammen med 5 milliarder. Denne må utvides etter behov for å opprettholde boligbyggingen, sier Sandnes.

Det bevilges også blant annet 150 mill. mer til bredbånd.

Både bevilgningene til samferdsel og kommunenes økte rammer må bygge Norge for fremtiden.
– Myndighetene må bruke krisen til å klimatilpasse Norge.

– ENOVAs støtteordninger bør utvides slik at flere husholdninger og kommuner kan energieffektvisere og klimatilpasse boligene sine, sier Sandnes.

For håndverksbedriftene som jobber i privat og servicemarkedet er det svært tøffe tider.

- Tiltak for dette markedet er helt nødvendig.  Vi vet at mange bedrifter frykter konkurs i disse dager, og samfunnet har ikke råd til å miste verdifull kompetanse, avslutter Sandnes.