Byggenæringens Landsforening

Innhold

Utfordrende karanteneregler

Nyhet, HMS, Politikk

Publisert

BNL gjennomførte onsdag en grundig gjennomgang med bransjene hvor temaet var anbefalingene om smittevern og gjennomføring av karantene på byggeplasser.

Flere medlemsbedrifter erfarer at nasjonale og regionale karanteneregler gjør det vanskelig å holde produksjonene i gang.  BNL gjennomførte onsdag en grundig gjennomgang med bransjene hvor temaet var anbefalingene om smittevern og gjennomføring av karantene på byggeplasser.  

– Gjennomgangen ble holdt for at bransjene skal være best mulig rustet til gi medlemsbedriftene veiledning om hvordan driften kan holdes i gang samtidig som smittevernhensyn ivaretas og karantenen gjennomføres på byggeplassen. Vi må regne med å leve med smittevernregler i lang tid framover, sier Jon Sandnes, adm. dir i BNL.  

 Hovedtrekkene i gjennomgangen var:

  • Anbefalingene om smittevern og gjennomføring av karantene på arbeidsplassen er utarbeidet med bransjene og basert på kravene i covid-19 forskriften og rådene fra Folkehelseinstituttet.
  • Helsemyndighetene har ikke, og skal ikke, godkjenne anbefalingene. Det er den enkelte bransje som skal utarbeide veiledere. Den  enkelte bedrift må selv vurdere, på lik linje som med andre HMS-krav som skal ivaretas, hvordan konkret smittevern kan ivaretas i sitt arbeid/prosjekt.
  • Anbefalingene som er utarbeidet har allerede vært revidert flere ganger og vil fortsatt bli revidert etter hvert som vi får ny kunnskap, reglene endrer seg eller tiltakene lempes/skjerpes.
  • Anbefalingen om smittevern inneholder bl.a avstandsregler, oppfordring om samarbeid mellom prosjektledelse og tillitsvalgt, utpeking av en smittevernsansvarlig og forslag til tiltak som kan iverksettes på byggeplassen for å ivareta smittevernhensyn.
  • Anbefalingen om gjennomføring av karantene på byggeplassen gjelder reisekarantene, som har færre restriksjoner knyttet til aktivitet enn smittekarantene. Anbefalingen er et rammeverk som bygger på at karantene kan gjennomføres på «annet egnet oppholdssted».
  • Personer som krysser grensen mellom Sverige og Norge eller Finland og Norge under reise mellom bolig og arbeidssted i disse landene, eller når de er i arbeid, er unntatt fra reisekarantenen i den tiden de er under reise mellom bolig og arbeidssted og i den tiden de er i arbeid.
  • Unntaket for de som krysser grensen mellom Sverige/Norge eller Finland/Norge gjelder kun for arbeidsreisen og for opphold på arbeidsstedet – og ikke på fritiden. På fritiden er de underlagt reisekarantene. Unntaket gjelder uavhengig om personen er ansatt eller er en selvstendig oppdragstaker.
  • Avslutningsvis ble det også påpekt at alle bedrifter må sørge for at smittevern integreres i det systematiske HMS-arbeidet. Metodene for å håndtere risiko i produksjonsfasen må også brukes for å ivareta smittevernet: Smittevern er nå kjent og gjentakende risiko og løses ved planlegging som del av internkontrollen.
Ta kontakt hvis du lurer på noe: