Byggenæringens Landsforening

Innhold

Innspurt i byggeindustrimeklingen

Nyhet, Lønn & Tariff, Lønnsoppgjør

Publisert

Mandag 24. august kl. 17.00 var det oppstart i byggeindustrimeklingen mellom BNL og Fellesforbundet. Meklingsfristen utløper kl. 24.00 tirsdag 25 august 2020.

Meklingen kan fortsette på overtid dersom partene blir enige om dette. Blir det ikke enighet, ender oppgjøret i streik.Vi minner om at under meklingen har partene taushetsplikt, og det er mekleren som styrer kommunikasjonen. Hold deg oppdatert på våre nettsider. 

Oversikt over bedrifter som er omfattet:  

Plassfratredelsen omfatter rundt 5272 arbeidstakere i om lag 248 bedrifter. Plassfratredelsen gjelder for organiserte arbeidstakere som er omfattet av Overenskomsten for byggeindustrien, og den kan bli utvidet på et senere tidspunkt. I tillegg er det tatt ut bedrifter som har direkteavtale med Fellesforbundet. Til sammen utgjør dette omlag 5700. 

Om det skulle oppstå behov for dispensasjon fra streiken, er det egne regler hvordan dette skal gjøres.

Les mer om dispensasjon fra streik

Les mer om streik og konflikt:

Gå ti BNLs side om tariffoppgjøret