Håper å treffe ungdommen med "Nye Tøyenbad-prosjektet"

Publisert

Mari Haave Sveen, prosjektleder for PRIM og fagsjef arbeidslivskriminalitet i Kultur- og idrettsbygg. Foto: Oslo kommune.

Samarbeidsprosjektet mellom Kultur og idrettsbygg (KID) i Oslo kommune og BNL for å fremme mangfold, inkludering og økt rekruttering i byggenæringen begynner å ta form.

For et snaut år siden ble det etablert et prosjekt som har fått navnet Prim - kort for Prosjekt for Rekruttering, Inkludering og Mangfold. Nye Tøyenbadet brukes som pilot.

 Arbeidet med ulike mål og tiltak er godt i gang. KID og BNL er hovedansvarlige for avtalen og UDE bidrar til gjennomføring der de er involvert. Det er opprettet flere arbeidsgrupper hvor EBA, BNL, UDE, Opplæringskontoret for tømrerfaget og Opplæringskontoret for Bygg og Anleggsteknikk i Oslo, Akershus og Østfold representert.

– Målet for prosjektet er å bidra til å rekruttere og beholde kvinnelige lærlinger og fagarbeidere i samarbeid med våre leverandører. Det skal også bidra til å øke attraktiviteten til byggenæringen som arbeidsplass for unge, også for jenter, og ikke minst tilrettelegge for et mangfoldig og inkluderende arbeidsmiljø på byggeplass hvor det er rom for alle, sier Mari Haave Sveen, prosjektleder for PRIM og fagsjef arbeidslivskriminalitet i Kultur- og idrettsbygg.

Et av tiltakene er å få på plass et undervisningsopplegg i en besøksbrakke som skal inngå i Arbeidslivets skolesekk. Besøksbrakken skal tas i bruk fra høsten 2021, forteller hun videre.

Denne høsten har Prim samarbeidet med medielinjen på Elvebakken VGS om å utvikle et kampanjekonsept bestående av en video og digitale plakater.

– Vi ønsker å trigge interessen og åpne øynene for at byggfag er et reelt yrkesvalg, også for jenter. Kampanjen retter seg mot elever på ungdomstrinnet. Den skal publiseres på sosiale medier vinteren 2021, og vises på digitale skjermer administrert av Oslo kommune og samarbeidspartnere, sier Haave Sveen.

Det er også utarbeidet en rekke kontraktskrav for å ivareta mål for prosjektet. Det skal også kurses om mangfold og inkludering. EBA er i gang med å utvikle et eget e-læringskurs om mangfold som vil bli gjort tilgjengelig for alle og det skal lages et kurs for nøkkelpersonell på byggeplassen om inkluderende byggeplass.

– Fra sommeren 2021 tar prosjektet sikte på å ha jevnlige kampanjer for å skape en inkluderende byggeplass. Kampanjene vil utvikles i tiden fremover og underveis i byggeperioden.

– SSBs siste framskrivninger viser at behovet for fagarbeidere i bygg og anlegg vil være stort fremover. Og vi trenger å tenke nytt når det gjelder å nå ungdom. Vi håper at dette prosjektet kan bidra til å vise frem mulighetene i næringen til ungdommen, og bidra til større mangfold og inkludering. Vi gleder oss til å følge dette arbeidet videre, avslutter Jørgen Leegaard,  samfunnspolitisk direktør i BNL.