Glad for at det jobbes for å finne gode løsninger for lærlingene

Publisert

Foto: Veidekke /Lisa Hall.

BNL har tidligere løftet frem en stor bekymring for konsekvensene hvis lærlingene ikke får avlagt fag- og svenneprøver som planlagt. – Siste meldinger fra flere fylker tyder på nå at man forsøker å tilpasse situasjonen, slik at vi unngår forsinkelser i utdanningsløpet, sier Jørgen Leegaard, direktør for samfunnspolitikk i BNL.

Et stort antall lærlinger er meldt opp til fag-/svenneprøvene i april og mai og formidlingen av nye lærlinger starter også i denne perioden. Da Koronakrisen kom, ble det tidlig varslet om at mange fag-/og svenneprøver kunne bli utsatt.

– BNL og NHO har overfor myndighetene påpekt at utsettelsene av prøver ikke bare fører til at lærlingene blir forsinket i sitt utdanningsløp, men det skaper propp i systemet som hindrer bedriftene i å ta inn flere lærlinger til høsten, sier Jørgen Leegaard, og det vil bidra til å bremse rekrutteringen videre, legger han til.

Tilbakemeldinger nå tyder på at flere fylkeskommuner åpner opp for at fag- og svenneprøver kan gjennomføres igjen.

– Dette er gode nyheter. Bransjer, opplæringslæringskontorer og bedrifter gjør sitt beste for at dette kommer i gang så raskt som mulig for byggenæringens fag.

 Leegaard peker på at lærlingene er avgjørende for rekrutteringen til byggenæringen og er den viktigste måten å sikre etterveksten av fagarbeidere på.

 – Søkingen til yrkesfag og byggfag har vist en positiv trend de siste årene. Nå er det viktig at vi ikke mister momentum, avslutter Leegaard.