Budsjettavtale på sparebluss for byggenæringen

Nyhet, Politikk

Publisert

- Denne budsjettavtalen vil ikke redde arbeidsplasser i byggenæringen. Det er skuffende at regjeringen ikke vil gjøre tiltak nå, som gjør at vi unngår arbeidsledighet i fremtiden, sier Jon Sandnes adm. dir. i BNL.

– BNL har vært svært tydelige på at Regjeringen må bidra til å stimulere etterspørselen for å unngå en varslet krise i byggenæringen. Kommuneøkonomi og Husbanken er avgjørende i likhet med Enovatilskuddet, som kan anvendes ved skrittvise rehabiliteringer for folk flest.

Budsjettavtalen mellom regjeringen og Frp ble presentert på Stortinget torsdag ettermiddag.

Frp har fått gjennomslag for å styrke revidert nasjonalbudsjett og koronatiltakene i den såkalte fase 3 med drøyt fem milliarder kroner i omprioriteringer og påplussinger.

 – Det er bra at bevilgningene til infrastruktur økes og at bompengebelastningen reduseres for bedriftene, men dette treffer ikke godt nok for å sikre arbeidsplasser i hele landet, sier Sandnes.

Byggenæringen er avgjørende for å nå våre klimamål. Når det skal bestilles fra byggherrene og når det stimuleres gjennom pakker som dette, må det gjøres med en grønn innretning og krav om lærlinger, sier Sandnes.

Enova må innrette tilskuddene slik at de kan brukes til å gjøre trinnvise forbedringer på boliger for folk flest. Det skaper arbeidsplasser og har en sosial og grønn profil.

– Det kunne vært en katalysator for investeringer og klimakutt samtidig som de sikrer fagarbeidere og lærlinger jobb, avslutter Sandnes.