Byggenæringens Landsforening

Innhold

Søk om støtte til ditt innovasjonsprosjekt på nyåret

Nyhet, Innovasjon og forskning

Publisert

Like over nyttår blir det på nytt mulig å søke finansiering til innovasjonsprosjekter i næringslivet fra Forskningsrådet.

Et innovasjonsprosjekt i næringslivet (IPN) er et bedriftsledet prosjekt med omfattende innhold av forskning- og utvikling (FoU). Innovasjonsprosjektet skal føre til fornyelse og bærekraftig verdiskaping for bedriftene som deltar i prosjektet. Det skal også gi samfunnsøkonomiske gevinster ved at ny kunnskap og nye løsninger blir tilgjengelige. Du finner utlysningsteksten her.

20. november arrangerte BNL et webinar for medlemsbedrifter som ønsker tips til hvordan de strukturerer et innovasjonsprosjekt.

Vi har fått gode tilbakemeldinger på dette, og Forskningsrådet har i etterkant også blitt kontaktet av flere av deltakerne, sier Rannveig Landet, direktør for miljø- og energipolitikk i BNL.

– På webinaret oppfordret jeg deltakerne til å starte prosjekter som kan falle inn under Regjeringens satsing Grønn Plattform der det er stilt en milliard kroner til rådighet de kommende tre årene. Utlysningen som kommer nå tilhører Forskningsrådets ordinære utlysninger, men den er absolutt relevant for våre medlemsbedrifter.