Byggenæringens Landsforening

Innhold

Hold fokus på smittevern!

Munnbind

Det er høye smittetall i hele Europa, og flere land melder om rekordmange tilfeller. Det er i de siste dagene blitt registrert flere smittetilfeller i Norge og økning i såkalt importsmitte, dvs at personer som kommer til Norge har blitt smittet i andre land. - Ikke glem smittevernet, oppfordrer BNL.

 BNL oppfordrer alle bedrifter til å ha fokus på smittevernregler og minner om eksisterende veiledere og tidligere informasjon. (Se lenker nederst på siden) Det er viktig å unngå og forebygge smitteutbrudd på bygg- og anleggsplasser.

I de tilfellende der det benyttes unntak fra karanteneregler ved negativt testresultat for tilreisende personell, er det veldig viktig at arbeids- og oppdragsgivere etterspør dokumentasjon på at resultatet faktisk foreligger før arbeidstakere sendes i arbeid.

Etter BNLs syn er ikke personvernregelverket til hinder for dette. Det er også viktig at personell informeres om at det er krav om karantene på fritiden inntil det foreligger negativt svar på test nummer 2, eller det har gått 10 døgn siden ankomst.

Videre er det viktig at ansatte får informasjon om hva karanteneplikten på fritiden innebærer. Med dette menes at arbeidsgiver må informere om at en ansatt som er i karantene i fritiden ikke kan oppsøke steder hvor det er vanskelig å holde nødvendig avstand til andre personer. Vedkommende kan heller ikke ta offentlig transport  (unntatt ved ankomst fra utlandet på vei til karantenested, eller motsatt vei hvis man forlater Norge før karantenen er over. De er det påbud om å bruke munnbind).

Det er arbeidsgiver som bestemmer om unntaket benyttes .

BNL oppfordrer til bevisst holdning rundt potensiell risiko og understreker viktigheten av at regelverket overholdes.

Bransjestandard for BNLs medlemsbedrifter om innreisekarantene og arbeid.

Denne er utarbeidet i tråd regjeringens politikk om å kombinere smittevern med å opprettholde drift i virksomhetene. Bransjestandarden bygger på forskrift om smitteverntiltak (covid-19-forskriften) og råd fra Folkehelseinstituttet.