Innspurt på læreplanarbeidet

Nyhet, Utdanning

Publisert

Faglig råd fra venstre: Ingrid Gregersen (sekr. Udir), Anne Jensen NHO Service og Handel, Ola Ivar Eikebø, KS, Inge Rasmussen, Utdanningsforbundet, Marit Rødsjø Skolenes Landsforbund, Marie Slåen Granølen Fellesforbundet, Rune Berg Ys, Hege Skulstad Espe Fellesforbundet, Jørgen Leegaard BNL, Petter Høglund Utdanningsforbundet, Turid Borud KS og Terje Eikevold, MEF.

Faglig råd for bygg- og anleggsteknikk (FRBA) jobber med å sluttføre arbeidet med de nye læreplanene for bygg- og anleggsteknikk.

Faglig råd går nå igjennom 34 ulike lærerplaner for Vg2 og Vg3 for bygg og anleggsteknikk.

– Dette er et omfattende arbeid. Hensikten er å kvalitetssikre læreplanene slik at de dekker bedriftenes behov for faglært kompetanse, sier Jørgen Leegaard, leder for faglig råd for bygg og anleggsteknikk og direktør for samfunnspolitikk i BNL.

Målet med lærerplanene er reflekterer behovet for nødvendig kompetanse i næringen som blant annet faglig kompetanse, digitalkompetanse og kunnskap om klima og energi.

Etter dette arbeidet er fullført skal lærerplanene på høring 15. august 2020. Da har alle interesserte parter mulighet til å gi innspill på forslagene. Nye læreplaner vil bli fastsatt av myndighetene våren 2021.

- Vi tror de nye læreplanene blir fremtidsrettet og at de fremtidige fagarbeiderne vil få en solid kompetanse til å arbeide i bygg- og anleggsnæringen, sier Jørgen Leegaard.

Les mer om faglig råd her

Dette er de største endringene i ny læreplan for bygg- og anleggsteknikk

Les mer om læreplaner her