Revidert tyveriveileder fra BNL

Nyhet, Arbeidslivskriminalitet, Seriøsitet

Publisert

Mann med brekkjern

Illustrasjonsfoto.

Tyverier i byggenæringen har vært og forstatt er en stor utfordring. I denne veilederen har BNL samlet tips og råd om hvordan bedriften kan jobbe strategisk for å unngå tyveri og praktsike råd for sikring av verdier.

Denne veilederen er en oppdatering av den som vi først lagde i 2012. Vårt inntrykk er at bedriftene har blitt flinke til å sikre verdiene på byggeplassene de siste årene, men vi ser likevel en del tilfeller som rammer hard. Kriminelle operer stadig mer utspekulerte og profesjonelt, og er først verktøy, GPS-utstyr og andre verdisaker stjålet, er det vanskelig å få det tilbake. 

I denne oppdaterte utgaven har vi også fått innspill fra politiet og Finans Norge. Vi håper denne kan bidra til tips og råd for en enkel og kostnadseffektiv tyverisikring. 

Tilslutt - BNL oppfordrer til å anmelde tyverier. Det vil bidra til å synliggjøre problemet og politiet kan iverksette tiltak for å forebygge aktuell kriminalitet.