Byggenæringens Landsforening

Innhold

Ny forskrift om bruk av betong og tegl fra riving og sanering

Nyhet, Avfall

Publisert

Fra 1. juli 2020 gjelder et nytt kapittel i avfallsforskriften som tydeliggjør hvordan man sanerer og gjenvinner betong. Det foreligger også en ny veiledning fra Miljødirektoratet for bruk av betong og tegl fra riveprosjekter.

Betong og tegl fra riving og rehabilitering utgjør den største mengden byggavfall. De senere år har materialgjenvinningen av disse tunge massene gått ned. Det er særlig lettere forurenset betong som har blitt deponert i stedet for å bli brukt til nyttige formål.

– Det er positivt at byggenæringen har hatt en føre-var-holdning til gjenvinning; vi skal ikke bidra til forurensning, men vi ønsker samtidig å få til en ansvarlig bruk av massene, sier Rannveig Landet, dir. for klima-, miljø- og energipolitikk i BNL og leder av NHP-nettverket. Retningslinjene for å anvende lettere forurenset betong har vært uklare, og BNL har sammen med NHP-nettverket tatt opp saken med Miljødirektoratet.

– Vi er glad for at det har kommet ny forskrift. Jeg håper forskriften og ny veileder vil føre til økt og trygg materialgjenvinning av betong og tegl i tiden framover, sier Landet.

Les mer på Miljødirektoratets sider.