Byggenæringens Landsforening

Innhold

Noen piler peker feil vei

Nyhet, Politikk, Tall og fakta

Publisert

Jon Sandnes, adm. dir. i BNL. Foto: BNL/Moment Studio

I NHOs medlemsundersøkelse er det flere bedrifter som melder om lavere etterspørsel og kansellering av ordre enn i august. – Selv om aktiviteten fortsatt er god for mange, er det nok en økt bekymring knyttet til høsten og hva som blir langtidsvirkningene av koronakrisen, sier Jon Sandnes, adm.dir. i BNL.

Byggenæringen har siden mars i stor grad klart å holde hjulene i gang og for mange har markedet vært bedre enn man i utgangspunktet fryktet. Det er som alltid store forskjeller mellom bransjer, markeder og regioner, men vi så en bedring inn mot sommeren. Nå er vi på full fart inn mot høsten og det kan se ut til at usikkerheten øker igjen og det påvirker bedriftene, sier Sandnes.

Tallene viser blant annet at 43 prosent av bedriftene har fått omsetningen redusert siste fire uker sammenliknet med i fjor. Det er også en liten økning til 43 prosent av bedriftene som svarer at ordrereserven er dårligere.

Størst økning ser vi når det gjelder forsinkelser eller kanselleringer av leveranser fra leverandører. Her har tallet gått fra 35 prosent til 42 prosent. Samtidig har 33 prosent av bedriftene merket lavere etterspørsel eller kansellering av ordre – opp fra 28 prosent.

– Det kan være grunn til å tro at økning i smittetall både i Norge og verden, og at det ser ut til at vi må stå i denne pandemien godt inn i 2021, bidrar til at flere blir forsiktige.

Det offentlige er en svært viktig bestiller til næringen.

– Det vil være svært viktig at politikerne sørger for at kommunesektoren får dekket sine inntektstap og at både stat og kommune opptrer som forutsigbar bestiller slik at prosjektene blir gjennomført som planlagt. Innkjøpene må også være grønne, sier Sandnes.

11 prosent av bedrifter har likvidetsproblemer grunnet koronakrisen og rundt 11 prosent planlegger også oppsigelser som følge av krisen.

Sandnes er imponert over at næringen har klart å holde hjulene i gang i denne spesielle situasjonen.

– Det er likevel ikke overraskende at pandemien påvirker bedriftenes aktivitet. Det er også krevende, men selvfølgelig helt nødvendig smittevernsregime, som også må overholdes til enhver tid.

 Dette viser NHOs medlemsundersøkelse hva BNL-bedrifter svarer.
(Parentes er tall fra forrige undersøkelse 14. august 2020):

  • 43 % har reduksjon i ordrereserven sammenlignet med 2019 (40 %)
  • 42 % har fått varsel fra leverandører om forsinkelser eller kanselleringer av leveranser (35 %)
  • 39 % Sum omsetningen redusert de siste fire uker, sammenlignet med samme periode i fjor (35 %)
  • 33 % har merket lavere etterspørsel eller kanselleringer av ordre (28 %)
  • 35 % svarer at de har fått redusert omsetningen som følge av krisen (35 %)
  • 11 % planlegger oppsigelser som følge av krisen (10%)
  • 11% svarer at bedriften mangler penger til å betale de regninger som forfaller om kort tid, grunnet koronaviruset (likviditetsproblemer). (10%)