Byggenæringens Landsforening

Innhold

Går inn i meklingens siste fase 

Nyhet, Lønn & Tariff, Lønnsoppgjør

Publisert

Det er Carl Petter Martinsen som skal lede byggfagsmeklingen mellom BNL og Fellesforbundet. Foto: BNL

BNL og Fellesforbundet møtte til mekling lørdag 22.08 klokken 10.00. Det er mekler Carl Petter Martinsen som leder meklingen. Fristen for å finne en løsning er søndag 23. august klokken 24.00. En eventuell streik vil tidligst starte mandag 24. august, avhengig av om meklingen går på overtid.

Onsdag 19. august varslet Fellesforbundet at omlag 14 00 ansatte i rundt 700 BNL-bedrifter vil bli tatt ut i streik dersom partene ikke finner en løsning innen fristen søndag 23. august klokken 24.00.Plassfratredelsen gjelder for organiserte arbeidstakere som er omfattet av Fellesoverenskomsten for byggfag, og den kan bli utvidet på et senere tidspunkt. I tillegg er det tatt ut bedrifter som har direkteavtale med Fellesforbundet.

Partene er underlagt taushetsplikt under meklingen, og kan derfor ikke uttale seg. Informasjon vil bli lagt ut på våre nettsider, og sendt til bedriftene som er bundet av Fellesoverenskomsten for byggfag.

Søknad om dispensasjon
I spesielle tilfeller kan bedriften søke om begrenset dispensasjon fra streiken. Det gjelder dersom det er fare for liv eller helse eller fare for betydelige skader på materiell. 

Les mer om dispensasjon fra streik

Les mer om streik og konflikt:

Streikeuttak:

Brudd i meklingen - disse kan bli tatt ut i streik