Statsbudsjett 2021: Viktig satsing på kompetansebygging

Publisert

- Regjeringen legger fram mange gode forslag til tiltak i utdanningsløft for 2021, sier Jørgen Leegaard, direktør for samfunnspolitikk i BNL.

- Vi er fornøyde med at regjeringen foreslår å videreføre det ekstra læretilskuddet som ble innført i forbindelse med korona. Denne økningen bør videreføres dersom krisen varer lenger enn våren 2021.

BNL mener det også er positivt at det foreslås tilbud gjennom kompetansereformen slik at flere voksne får mulighet til å ta et fag- eller svennebrev.

- Byggenæringen har stort behov for flere medarbeidere med formell kompetanse. Vi støtter derfor alle tiltak som bidrar til dette, sier Leegaard.

Regjeringen vil bevilge 150 mill. til et utvidet tilbud i skolen for elever som ikke får læreplass / fagbrev som elev. BNL mener at Vg3 i skole ikke er en faglig god løsning for byggenæringen. BNL har foreslått et alternativ som er bedre, et toårig Vg3 i skole i samarbeid med arbeidslivet.

- For byggenæringen er det svært viktig at de som tar en fagutdanning har gode tilbud om videreutdanninger som bygger på lærefagene. Det er derfor positivt at det foreslås å øke antall studieplasser i høyere yrkesfaglig utdanning med 500. BNL mener at dette må økes opp til 1 000, slik Stortinget har etterspurt, og at de ekstra plassene som ble tilført i forbindelse med pandemien må gjøre permanente, sier Leegaard.

BNL er fornøyd med at regjeringen foreslår å videreføre treparts bransjeprogram med 110 millioner. - Vi mener at dette er en god ordning for at partene og myndighetene sammen kan utvikle gode kompetansetilbud for arbeidslivet.  Det aldri nok til kompetansebygging, men vi er på god vei, avslutter Leegaard.

Les BNLs hovedreaksjon på statsbudsjettet 2021 her