Byggenæringens Landsforening

Innhold

Bransjestandard for BNLs medlemsbedrifter om arbeidsreiser og innreisekarantene

Nyhet, HMS

Publisert

Denne bransjestandarden gjelder gjennomføring av innreisekarantene i kombinasjon med utførelse av arbeid for utenlandske arbeidstakere som har faste arbeidsforhold i Norge, pendlere som blir rammet av lokale karanteneregler og for utenlandske spesialister med oppdrag i Norge.

Bransjestandardene bygger på forskrift om smitteverntiltak mv. under koronautbruddet (covid-19-forskriften) og råd fra Folkehelseinstituttet.

Byggenæringen har stort behov for både innenlandsk og utenlandsk arbeidskraft som mange andre store næringer som landbruk og industrien. Disse næringene blir nå rammet av både  lokale og nasjonale karanteneregler.

Mange pendler mellom hjemsted utenfor Norge (hovedsakelig innen EØS) og arbeidstedet i Norge. I landbruket ser vi eksempler på at karantene gjennomføres i kombinasjon med utførelse av arbeid.

– Det bør kunne være mulig å legge til rette for tilsvarende praksis i byggenæringen hvor gjennomføring av karantene på arbeidsstedet kan kombineres med utførelse av byggearbeid, sier Jon Sandnes, adm. dir. i BNL.

I dette ligger det blant annet at ansatte og annet personell i arbeidsforhold skal kunne fortsette sitt arbeid ved reiser i Norge/retur til Norge fra hjemstedet under forutsetning om tilrettelagt karantene på arbeidsplassen. Arbeidstakere må medbringe bekreftelse av arbeidsforholdet for fremvisning på grensen.

Her er siste versjon av bransjestandard:

Bransjestandard om innreisekarantene kombinert med arbeid v8 23.06.20.pdf.


 

Les mer om smittevern her: