Byggenæringens Landsforening

Innhold

Tilpasninger i regler om innreisekarantene

Nyhet, HMS, Arbeidsliv

Publisert

– BNL er fornøyd med at regjeringen har gjort en tilpasning i reglene om innreisekarantene fra 9. november, slik at pendlere fra Norge og Sverige/Finland nå (igjen) kan benytte innarbeidingsordninger, sier Jon Sandnes, adm. dir. i BNL.

Den 09.11 ble det skjerpet inn krav til hyppigheten av pendling mellom Norge og Sverige/Finland for å benytte unntak fra karantene i arbeidstiden mot testing hver sjuende dag.

– Endringen gjorde det umulig å benytte ofte anvendte innarbeidingsordninger, siden det var krav om at personen måtte ankomme Norge mer enn en gang i løpet av en periode på 10 dager. BNL tok sammen med NHO initiativ til et for å drøfte med regjeringen om  muligheten for at dette kunne justeres, sier Sandnes videre.

Tidligere var det kun krav om at personen jevnlig ankom Norge fra Sverige eller Finland. Endringen fra den 09.11 gjorde at det var bare dagpendlere og de som arbeidet i Norge mandag til fredag som kunne benytte unntaket.

– Endringen rammet mange av BNLs bedrifter, blant annet jernbaneentreprenører som sysselsetter mange svenske pendlere og tradisjonelt benytter arbeidstidsordninger med 7 arbeidsdager i Norge etterfulgt med 7 dager avspasering i Sverige, sier Sandnes.

BNL har i samarbeid med NHO og noen flere landsforeninger i fellesskapet og bedriftrepresentanter deltatt på et digitalt møte med helseminister Bent Høie. Resultat er at regjeringen gjorde en tilpasning i reglene om innreisekarantene.

– Unntaksreglene for pendlere fra Sverige og Finland ble tilpasset, slik at flere ulike turnusordninger kan benyttes. Nå vil pendlere som kommer til Norge mer enn én gang i løpet av en periode på 15 dager, også være omfattet av unntak fra innreisekarantene. Dette vil for eksempel gjøre det mulig for arbeidstakerne som arbeider i 7-7 ordning, å benytte seg av unntaket, med testing hver syvende dag.

– Vi er  fornøyd med at regjeringen har lyttet til oss i denne saken. Denne justeringen er et viktig bidrag for å klare å holde hjulene i gang i denne krevende pandemien, sier Sandnes.

Andre ordninger, som 12-9 eller 14-14 er foreløpig ikke mulige, siden de fører til at arbeidstaker ankommer Norge sjeldnere enn en gang i løpet av en periode på 15 dager.

– Vi håper på fortsatt god dialog med myndighetene for å få finne løsninger på dette også, avslutter Sandnes.

Hvilke regler gjelder?

Les BNLs oppdaterte sak om arbeidspendlere fra Sverige og Finland her:
https://www.bnl.no/artikler/2020/oppdatert-svensker/

Regjeringens justerte regler kan du lese her:
https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/justerte-regler-innreisekarantene/id2786874/?utm_source=www.regjeringen.no&utm_medium=epost&utm_campaign=nyhetsvarsel%2011/20/2020-4:19%20PM&utm_content=Koronasituasjonen