Byggenæringens Landsforening

Innhold

BNLs innspill til revidert nasjonalbudsjett

Nyhet, Politikk

Publisert

- Byggenæringen har ikke fått gjennomslag for våre krav til revidert nasjonalbudsjett. Det mangler tiltak som kan bidra til at byggenæringen holder hjulene i gang, sier Jon Sandnes, adm. dir. i BNL.

– Regjeringen er for passiv, krisen går ikke over av seg selv for Norges største fastlands-/ og distriktsnæring, sier Jon Sandnes.

Sandnes peker videre på at til nå  har hjulene blitt holdt i gang med oppdrag og avtaler som ble inngått i all hovedsak før 12.mars.

– Usikkerheten er stor og vår frykt er at dersom signalene om midler kommer for sent, vil bedrifter i mellomtiden ha mistet nødvendig kompetanse. BNL forventer derfor at det kommer tiltak for å holde hjulene i gang i byggenæringen gjennom høsten og inn i 2021 i tiltakspakken som er varslet 29. mai, sier han.

BNL har spilt inn følgende:

  • Seriøse bedrifter må sikres oppdrag, det skaper sysselsetting av fagarbeidere og lærlinger
  • Enova må endres slik at det kan brukes til å øke etterspørselen etter bærekraftige løsninger
  • Husbanken må sikres tilstrekkelig utlånskapital
  • Kommunene må få dekt sine ekstrautgifter slik at nødvendig vedlikehold og investeringer ikke utsettes, i tillegg bevilges 10 mrd. til å stimulere oppdrag og holde hjulene i gang
  • Lærebedrifter må prioriteres ved offentlige oppdrag og i støtteordningene

– Skal byggenæringen fortsatt bidra til å holde de store samfunnshjulene i gang, må det komme nye oppdrag ut i markedet. Næringen har helt siden oppstart av krisen både bidratt til den nasjonale dugnaden ved å ta smittevern på alvor og holdt produksjonen oppe. Nå tæres det på ordrereserven og nye oppdrag må ut i markedet nå. Dersom beslutningene om å styrke bl.a. kommunesektoren kommer for sent kan man risikere at bedriftene i mellomtiden ikke lenger har arbeidsstyrken.

Les hele brevet her:Innspill revidert 2020.pdf