IA-avtalens bransjeprogram i full sving

Nyhet, HMS

Publisert

- 20 bedrifter har allerede knyttet seg til IA-avtalens bransjeprogram for bygge- og anleggsbransjen, men det er plass til  flere, sier Gudmund Engen, som er prosjektleder for programmet.

Bygge- og anleggsarbeidere ligger høyt på listen over sykefraværet som skyldes muskel- og skjelettdiagnoser. Det handler mye om tunge løft og ugunstige arbeidsstillinger.

- IA-avtalens bransjeprogram for bygge- og anleggsbransjen fikk bevilget over 30 millioner fra staten i perioden 2019-2022, nettopp for å forebygge sykefravær og frafall. Programmene ble igangsatt høsten 2019, sier Gudmund Engen videre.

Engen peker på at IA-bransjeprogrammet vektlegger blant annet å se på hvordan man kan redusere tunge løft og ugunstige arbeidsstillinger gjennom bedre planlegging og organisering av arbeidet ute på bygge- og anleggsplassene.

- To virkemidler står foreløpig sentralt og det er digitalisering og automatisering, sier Engen.

I programmet så er ulike årsaker til sykefravær og frafall delt inn i ulike delprosjekter.

- Det kan være muskel og skjelettplager, støyplager, plager relatert til vibrasjonseksponeringer og luftveisplager. For hvert område vurderes det en rekke delprosjekter og bedriftsinterne aktiviteter, forteller Engen videre.

Delprosjektene bygges på ideer fra en workshop i desember 2019, innspill fra bransjene i BNL, NOA/STAMI's arbeidsmiljøindikatorer, innspill fra Fellesforbundet og Norsk Arbeidsmannsforbund og deltagende bedrifters egenidentifiserte behov.

- Sykefravær og frafall er noe som angår hele bransjen. Det er muligheter for mange flere bedrifter å knytte seg til et av delprosjektene, sier Gudmund Engen.

Disse prosjektene er allerede igangsatt, mens andre er under planlegging:

  • Trestøvprosjektet – Måling av trestøv i produksjonslokalene hos 40 av våre trebearbeidende bedrifter
  • Asfaltrøykprosjektet, måle helsemessig effekt av å benytte lavtemperaturasfalt i stedet for "vanlig" asfalt
  • Etablere modeller for inkludering av HMS i bygningsinformasjonsmodellen, BIM
  • Oppdatering av Ergonomiportalen

- Ta kontakt dersom dette høres interessant ut for bedriften deres å knytte seg til, eller at du har ideer til andre prosjekter som kan bidra til et bedre arbeidsmiljø, avslutter Engen.

Ta kontakt hvis du lurer på noe: