Byggenæringens Landsforening

Innhold

Grønn omstilling må skape arbeidsplasser

Lyspære i gress

Det står nå nesten 20 000 ledige kvalifiserte fagfolk klare til å energieffektivisere og omstille Norge til et grønnere land, den muligheten må myndighetene bruke sier Jon Sandnes i BNL.

BNL har sendt brev til regjeringen med innspill til hvordan grønn omstilling kan skape arbeidsplasser for seriøse bedrifter i byggenæringen. – Det står nå nesten 20 000 ledige kvalifiserte fagfolk klare til å energieffektivisere og omstille Norge til et grønnere land, den muligheten må myndighetene bruke sier Jon Sandnes i BNL.

Norge etter korona-krisen må gjenoppbygges grønnere. Det er mulig å gjennomføre en grønn omstilling av samfunnet ved å koble nødvendig, forsert eller normal bygge- og anleggsaktivitet med tiltak som fremmer et grønt skifte.
- På grunn av sin størrelse og betydning for miljø og klima vil tiltak i byggenæringen gi høy effekt både på sysselsetting, bærekraft og seriøsitet, sier Sandnes

Levetiden på bygg og infrastruktur må økes i en sirkulær økonomi. Det betyr høyere vektlegging av vedlikehold og rehabilitering og at nye bygg og anlegg planlegges med tanke på framtidig sirkularitet. - En mer sirkulær næring krever samtidig satsing på digitalisering og forskning slik at vi kan dokumentere effekten av tiltak og valg som bør gjøres i et offentlig og felles ønske om bygge grønnere.

Enova må støtte skrittvise tiltak for økt energieffektivisering av bygninger. Dette kan Enova gjøre innenfor dagens mandat og med allerede utviklede støttesystemer. Enova må gi økt støtte kommunenes og fylkenes rehabilitering ved tilskudd til energieffektivisering, optimal ressursbruk og forlenget levetid av bygninger. Ref. sysselsettingstiltak som ble satt inn under finanskrisen (2009).
- Regjeringen må endre Enovas mandat slik at Enova blir pålagt å hente ut det store energieffektiviseringspotensialet i den eksisterende bygningsmassen. Enova kan være nøkkelen til et grønnere Norge, men regjeringen må endre ordningen, avslutter Sandnes.

Les brevet her:

20 05 13 BNL- Koronatiltak som bidrar til nødvendig grønn omstilling.pdf